Obavijest o upisu učenika u program produženog boravka

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je Primorsko – goranska županija osnivač, Školski odbor donio je odluku o novom načinu upisa učenika od 1. do 4. razreda u program produženog boravka OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Baška, za školsku godinu 2023./2024.

Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici:

1. upisani u područnu školu Baška

2. zaposlenih roditelja s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave koja sufinancira program produženog boravka,

3. prvog, drugog i trećeg razreda,

4. samohranog zaposlenog roditelja,

5. zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,

6. smješten u udomiteljskoj obitelji,

7. čiji brat ili sestra već pohađa produženi boravak u školi.

8. Ukoliko veći broj učenika ispunjava kriterije iz prethodnih stavaka prednost imaju učenici iz obitelji s više djece koja se redovito školuju.

Roditelj je kod prijavljivanja učenika u program produženog boravka obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

· obrazac za prijavu nalazi se na kraju teksta

· potvrdu o prebivalištu učenika (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice učenika

· Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja (ne starije od mjesec dana)

· za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

· za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

· za dijete iz obitelji s više djece koja se redovno školuju – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece

Potrebnu dokumentaciju roditelji mogu poslati elektronskim putem (e-mailom) na adresu produzeni-boravak-baska@os-fkfrankopan-krk.skole.hr do 30.06.2023.g. ili osobno donijeti u školu učiteljici produženog boravka do 20.06.2023. od 13.00 do 16.00 sati.

Roditelji koji upisuju djecu u 1. razred dokumentaciju trebaju donijeti na upise 13. i 14.06.2023. od 17 do 19 sati.

Rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole (http://osnovnaskolakrk.hr/baska/).

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

OBRAZAC-PRIJAVE-ZA-UPIS-UCENIKA-U-PROGRAM-PRODUZENOG-BORAVKA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)