Kalendar rada

Nastavna godina počinje 4. rujna 2023. godine i završava 21. lipnja 2024. godine.
Prvo polugodište traje od 4. rujna do 22. prosinca 2023. godine.
Drugo polugodište traje od 8. siječnja do 21. lipnja 2024. godine.

  • Jesenski odmor za učenike traje od 30. listopada 2023. do 1. studenog 2023. godine.
  • Prvi dio zimskoga odmora za učenike traje od 27. prosinca 2023. do 5. siječnja 2024. godine.
  • Drugi dio zimskoga odmora za učenike traje od 19. do 23. veljače 2024. godine
  • Proljetni odmor za učenike traje od 28. ožujka 2024 do 5. travnja 2024. godine.