JAVNI POZIV

Organizacija izvanučioničke nastave

 slika busa

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, na našim web stranicama objavljujemo  pozive za organizaciju izvanučioničkih nastava planiranih školskim kurikulumom.

Ponuditelji su obvezni dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude. Rezultati odabira ponude biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

iz busa2

AKTIVNI POZIVI:

  1. JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE 4. R. U ZAGREB I HRVATSKO ZAGORJE

2. JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE 8.RAZREDA

3. JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE ŠKOLSKE EKSKURZIJE 4.RAZREDA