PRODUŽENI BORAVAK

Kada škola postane naš drugi dom, kada radimo  timski u dogovoru, kada jedni druge osluškujemo i „čujemo“, tada iskustvo i znanja naših učitelja i roditelja može imati samo jedan rezultat : ZADOVOLJNO I SRETNO DIJETE KOJE IZRASTA U USPJEŠNOG I DOBROG ČOVJEKA!

Produženi boravak je neposredni odgojno-obrazovni rad koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, socijalne i zdravstvene vrijednosti.

Voditeljica produženog boravka nakon redovita nastave preuzima učenike i organizira rad produženog boravka  u trajanju od 11.35 do 16.30 sati.

Stručni tim za rad u produženom boravku čine voditeljica produženog boravka, učitelji razredne nastave za odjele koje pohađaju djeca uključena u produženi boravak, vjeroučiteljica, učiteljica engleskog jezika i učiteljica njemačkog jezika.

WEB STRANICA PRODUŽENOG BORAVKA

RASPORED RADA U PRODUŽENOM BORAVKU

11,35 -13,00 Prihvat učenika i učenički odmor od nastave:  šetnja, slobodni       razgovori, dječji tisak, društvene igre. Slobodno vrijeme organizira se prema interesima učenika.
13,00 – 13,30 Ručak (primjereno ponašanje pri objedu i komunikaciji s drugima)
13,30 – 15,00 Pisanje domaćih zadaća. Voditeljica produženog boravka  također organizira individualni ili skupni rad po preporuci ostalih članova tima radi pomoći u savladavanju određenih sadržaja.
15,00- 16,30 Organizirano slobodno vrijeme: igraonice, kreativne radionice, društvene igre, pričaonice, gledanje filmova, čitanje slikovnica i knjiga, slušanje glazbe, sportske i rekreativne aktivnosti.

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su sa općim ciljevima osnovnog obrazovanja (tri opća cilja):

 1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove pune potencijale kao jedinstvene osobe.
 2. Omogućiti djetetu njegov razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijeo dobru u društvu.
 3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

Specifični ciljevi:

 • potpun i harmoničan razvoj djeteta
 • važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala)
 • fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja)
 • izmjena mnogobrojnih pristupa učenju
 • učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
 • ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje
 • osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju
 • pismenost (jezična i matematička)
 • razvoj osjećaja za hrvatski identitet
 • razvijanje duhovne dimenzije života
 • europska i globalna dimenzija modernog življenja
 • pluralizam, poštivanje različitosti i važnost tolerancije
 • funkcioniranje kurikuluma u odnosu na jednakost i korektnost pristupa u obrazovanju
 • partnerstvo u obrazovanju
 • uloga tehnologije u obrazovanju
 • briga o djeci s posebnim potrebama
 • temeljna uloga obrazovanja u ranom djetinjstvu
 • olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja
 • uloga rada u produženom boravku u postavljanju uzorka za cjeloživotno učenje

PODRUČJA I PLAN AKTIVNOSTI U PRODUŽENOM BORAVKU

PODRUČJA AKTIVNOSTI

 PLAN AKTIVNOSTI

(u odnosu na 25 sati tjedno, izraženo u postotku)

1. JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO

15%

2.MATEMATIČKO-LOGIČKO, ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKO

10%

3. SOCIJALIZACIJA,

ODNOS PREMA SEBI,  ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA

25%

4. KULTURNO-UMJETNIČKO

15%

5. IGRE, ŠPORT, REKREACIJA

25%

6. PREMA ODABIRU ŠKOLE ( u skladu s lokalnim i školskim kurikulumom)

10%

 1. PLAN I PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA, PŠ BAŠKA
 2.  MJESEČNI PLAN I PROGRAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA
 3. JELOVNIK U PRODUŽENOM BORAVKU