Izdavanje prijepisa svjedodžbe

Za idavanje prijepisa svjedodžbe, potrebno je ispuniti obrazac (u privitku) i predati ga u tajništvu Škole.
Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama naplaćuje se upravna pristojba od 100,00 kuna.

privitak: OBRAZAC za izdavanje prijepisa svjedodžbe