U 5.a obilježen Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta“, a 30 godina kasnije na isti datum i “Konvenciju o pravima djeteta”.  Cilj obilježavanja ovoga dana je senzibiliziranje javnog mnijenja i ustanova za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući, te odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nastavi čitati

Mali maslinari MŠ Krk i PŠ Vrh posjetili krčkog gradonačelnika

U četvrtak 15. studenog odabrani učenici 6.a i b te 3.a i b razreda, sudionoci ovogodišnjeg ekoprojekta Maslina, predvođeni učiteljicama Smiljkom Ivanović, Vanjom Modrušan i Sandrom Krmpotić Gržančić, voditeljem MŠ Krk i organizatorom ekoprojekta Maslina Borisom Brnićem, te ravnateljem Serđom Samblićem, posjetili su ured gradonačelnika. Nastavi čitati