OBAVIJEST O OBVEZATNIM I DOPUNSKIM NASTAVNIM SREDSTVIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

Sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve udžbenike
obveznih i  izbornih predmeta od prvog do osmog razreda sredstva se osiguravaju u
državnom proračunu, a nabavu udžbenika provodi škola. Veći dio udžbenika koji nisu
radni nasljeđuje se od prethodnih generacija. Na traženje roditelja prilažemo i popis
obvezatnih nastavnih sredstava.

Učenici će udžbenike preuzeti u školi na početku nove školske godine.

Prethodno su učenici morali vratiti sve udžbenike od školske godine 2022./2023. koji
su važeći u nadolazećoj školskoj godini 2023./2024. Ukoliko to ne učine plaćaju
novčanu nadoknadu za svaki pojedini nevraćeni udžbenik.

Roditelji za svoju djecu nabavljaju dopunska nastavna sredstva  prema dolje
navedenom popisu dopunskih nastavnih sredstava koja će se koristiti u školskoj
godini 2023./2024. U dogovoru s pojedinim učiteljicama razredne nastave određena
dopunska nastavna sredstva nabavljat će se skupno preko akvizitera izdavačkih
kuća.

POPIS UDŽBENIKA U ŠK.G. 2023.-2024. – KRK

MS KRK – VISI RAZREDI – DOPUNSKA SREDSTVA – 2023-24

MS KRK – NIŽI RAZREDI – DOPUNSKA SREDSTVA – 2023-24