Odgoda početka nastave u Područnoj školi Punat

Obavještavamo sve učenike Područne škole Punat i njihove roditelje o promjeni kalendara rada u školskoj godini 2017./2018.

Prvi nastavni dan za učenike PŠ Punat biti će u ponedjeljak 18. rujna 2017. godine.

U srpnju ove godine, Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk zatražila je od Ministarstva znanosti i obrazovanja promjenu kalendara rada u školskoj godini 2017./2018. za učenike Područne škole Punat.

Kako se zbog rekonstrukcije školske zgrade u Puntu nastava odvija u prostorijama “Omladinskog odmarališta Punat d.o.o.”, a koje će biti zauzeto do 10. rujna 2017. godine, predložena je promjena kalendara rada sa odgodom početka nastavne godine i planom nadoknade nastavnih dana.

Početkom kolovoza, dobivena je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog promjene kalendara rada pa će, kao što smo već spomenuli, za učenike Područne škole Punat prvi nastavni dan u školskoj godini 2017./2018. biti ponedjeljak 18. rujna 2017. godine, a svi potrebni nastavni dani odrađivati će se svaku prvu subotu u mjesecu, počevši sa subotom 30. rujna 2017. godine.

Ravnatelj
Serđo Samblić

PRIVITAK: Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog promjene kalendara rada u školskoj godini 2017./2018. godini u Područnoj školi Punat