Odluka Glazbene škole o izvođenju nastave na daljinu

Zbog pogoršanja pandemije virusa COVID -19, ravnatelj Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka te područnih škola u Rabu i Krku donio je odluku o izvođenju nastave na daljinu iz nastavnih predmeta Orkestar i Zbor.

Odluka je donesena u cilju sprječavanja zaraze i očuvanja zdravlja svih zaposlenika i učenika Škole, a stupa na na snagu 29. listopada 2020. godine i traje do opoziva.

PRIVITAK: