Mjesečni arhivi: lipanj 2024.

Obavijest o upisu učenika u program produženog boravka

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je Primorsko – goranska županija osnivač, Školski odbor donio je odluku o novom načinu upisa učenika od 1. do 4. razreda u program produženog boravka OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat, za školsku godinu 2024./2025.

Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici:

 1. upisani u Područnu školu Punat,
 2. zaposlenih roditelja s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave koja sufinancira program produženog boravka,
 3. prvog, drugog i trećeg razreda,
 4. samohranog zaposlenog roditelja,
 5. zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,
 6. smješten u udomiteljskoj obitelji,
 7. čiji brat ili sestra već pohađa produženi boravak u školi.
 8. Ukoliko veći broj učenika ispunjava kriterije iz prethodnih stavaka prednost imaju učenici iz obitelji s više djece koja se redovito školuju.

Roditelj je kod prijavljivanja učenika u program produženog boravka obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac za prijavu nalazi se na kraju teksta
 • potvrdu o prebivalištu učenika (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice učenika
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja (ne starije od mjesec dana)
 • za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s više djece koja se redovno školuju – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece

Potrebnu dokumentaciju roditelji mogu poslati elektronskim putem (e-mailom) na adresu 

produzeni-boravak-punat@os-fkfrankopan-krk.skole.hr 

do 03.07.2024. godine.

Roditelji mogu osobno donijeti potrebnu dokumentaciju u školu učiteljici produženog boravka u razdoblju

 • do 21.06.2024. od 11.35 do 15.30 sati i
 • od 24.06. do 03.07.2024. od 8.00 do 12.00 sati.

Rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole.

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka.

OBRAZAC-PRIJAVE-ZA-UPIS-UCENIKA-U-PROGRAM-PRODUZENOG-BORAVKA 2024-2025

Upisi u 1. razred

Molimo roditelje da pregledaju zaprimljenu elektronsku poštu koju su prijavili u sustavu e-Građani za upise u osnovnu školu i da se pridržavaju zadanih rokova.

U sustavu e-Građani generirane su UPISNICE te molimo roditelje koji koriste taj sustav, da preuzmu, ispune (ako je potrebno), potpišu te ponovno učitaju u sustav. S tom radnjom, postupak upisa je završen.

Oni roditelji koji za prijavu nisu koristili sustav e-Građani, obavezni su doći u školu u kojoj su izvršili prijavu te ispuniti (ako je potrebno) i potpisati UPISNICU prema obavijesti koja im je upućena elektronskom poštom.

Za dijete kojem je u postupku utvrđivanje primjerenog programa obrazovanja ili prijevremenog
upisa kao i za djecu čiji roditelji su podnijeli zahtjev za upis izvan upisnog područja čeka se odobrenje Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Roditelji koji žele upis u produženi boravak škole, bez obzira jesu li to kod prijava za upis u osnovnu školu u sustavu e-Građani naglasili, moraju se javiti na natječaj za upise u produženi boravak koji će biti uskoro objavljen na mrežnoj stranici škole.

Osmaši na terenskoj nastavi u Vukovaru

U petak, 31. svibnja krenuli smo vrlo rano, već u 4.15h, iz Punta prema Vukovaru. U Klani smo pokupili osmaše iz OŠ Klana i nastavili dalje. Uz dva stajanja na Kupjaku i u Slavonskom Brodu u Vukovar smo stigli oko podne. Po dolasku smo imali ručak, a nakon ručka smo razgledali vojarne i poslušali predavanje o vojnoj opremi. Pred večer smo se uputili prema centru gdje smo imali malo slobodnog vremena. Nastavi čitati

Nagradni izlet za sudjelovanje na maškarama

Učenici od 1. do 3. razreda su petak, 31. svibnja proveli na terenskoj nastavi u Rijeci.

Krenuli smo ujutro u 8 sati te smo u Rijeci prvo posjetili Prirodoslovni muzej. Tamo su učenici  uz stručno vodstvo upoznali morske životinje, ptice, sisavce, gmazove vodozemce i kukce našeg područja. Učenici su sa velikim zanimanjem pratili predavanje o posebnostima životinja našeg kraja te su imali mnoštvo pitanja. Nastavi čitati

Projekt Samo zdravo

U srijedu 22. svibnja 2024. naši su osmaši sudjelovali na radionici u sklopu projekta Samo zdravo koji se već više godina provodi u našoj školi u suradnji s organizacijom Gaia Nova. Radionicu je provela prof. Sandra Kolonić, a cilj radionice je educirati učenike o zdravim stilovima života i pravilnoj prehrani.

Nastavi čitati