Kako su Dora i Mario spasili hranu

smart

Povodom Međunarodnog dana osviještenosti o otpadu od hrane koji se obilježava 29.rujna svake godine Ministarstvo poljoprivrede je i za naše učenike 1. razreda pripremilo slikovnicu pod nazivom “Kako su Dora i Mario spasili hranu”.

Na satu smo pročitali slikovnicu te su učenici kroz priču na zanimljiv i edukativan način saznali što je to otpad od hrane i kako se treba ponašati da ga smanjimo. Tijekom sata djeca su naučila kako se može iskoristiti nepojedena hrana npr. u pripremi zimnice, soka ili džema.

Budući da su slikovnicu dobili na poklon stečeno znanje će se širiti i u njihovim domovima.

učiteljica Mladenka