KALENDAR RADA

Nastava počinje 7. rujna 2018. godine, a završava 14. lipnja 2019. godine.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2018. godine do 21. prosinca 2018. godine.

Radne subote u prvom polugodištu odrađuju se:

29.9. (satnica ponedjeljka)

13.10. (satnica utorka)

27.10. (satnica srijede)

10.11. (satnica četvrtka)

8.12. (satnica petka)

Drugo polugodište traje od 7. siječnja 2019. godine do 14. lipnja 2019. godine.

Zimski odmor učenika počinje  24. prosinca 2018. godine, a završava 4. siječnja 2019. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 18. travnja 2019., a završava 26. travnja 2019. godine.

Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2019. godine osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit.