Najmlađi folkloraši u Buševcu

U subotu 4.5.2019. najmlađi članovi KUD-a Punat sudjelovali su na 17 dječjem folkolornom festivalu u Buševcu. Nastupili su sa Domacim tancom.