2. razred

 1. Etel Barši
 2. Hana Bažinski
 3. Mika Karabaić
 4. Fran Loborec
 5. Marija Maričić
 6. Ivan Nosić
 7. Nola Pajić
 8. Sara Perić
 9. Kiara Softić
 10. Adriana Šipoš
 11. Vito Šulina

Razrednica: Marijana Karabaić

Odgovori