1. razred

 

 1. Sara Bajrić
 2. Marina Baković
 3. Ana Derenčinović
 4. Rea Hunjadi
 5. Elena Karabaić
 6. Luka Maravić
 7. Vito Mihajić
 8. Ivana Mihelčić
 9. Loren Mrakovčić
 10. Tisa Mrakovčić
 11. Ivan Nekić
 12. Laura Nikić
 13. Patrik Polonijo
 14. Amar Šahinović
 15. Rene Terzić
 16. Lovro Valenčić
 17. Luka Vidaković
 18. Kiara Zeko
 19. David Žic
 20. Katarina Žic

Razrednica: Irena Tomažin

Odgovori