8. razred

razrednica Sonja Rode Mrakovčić

 1. Lea Brnabić
 2. Kristian Burigo
 3. Mario Ilibašić
 4. Ana Karabaić
 5. Kiara Karabaić
 6. Dorijan Karabegović
 7. Noa Kleković
 8. Marija Nosić
 9. Fran Šulina
 10. Jana Valenčić
 11. Petra Žic
 12. Roko Žic

Odgovori