6. razred

razrednica Martina Butković

 1. Sara Bajrić
 2. Marina Baković
 3. Ana Derenčinović
 4. Leona Dokić
 5. Rea Hunjadi
 6. Elena Karabaić
 7. Lora Linardić
 8. Luka Maravić
 9. Vito Mihajić
 10. Ivana Mihelčić
 11. Loren Mrakovčić
 12. Tisa Mrakovčić
 13. Ivan Nekić
 14. Laura Nikić
 15. Patrik Polonijo
 16. Dominik Radolović
 17. Amar Šahinović
 18. Rene Terzić
 19. Lovro Valenčić
 20. Luka Vidaković
 21. Kiara Zeko
 22. David Žic
 23. Katarina Žic

Odgovori