6. razred

razrednica Sonja Rode Mrakovčić

 1. Jasmina Bobarić
 2. Lea Brnabić
 3. Kristian Burigo
 4. Paolo Golubić
 5. Ana Karabaić
 6. Kiara Karabaić
 7. Dorijan Karabegović
 8. Noa Kleković
 9. Marija Nosić
 10. Fran Šulina
 11. Jana Valenčić
 12. Samantha Verić
 13. Petra Žic
 14. Roko Žic

Odgovori