8. razred

 1. Samuel Bajrić
 2. Nadine Bikić
 3. Mara Biljan
 4. Bruno Brnjaković
 5. Paula Bukal
 6. Vigo Nadal Buweden
 7. Antonela Derenčinović
 8. Rock Hunjadi
 9. Lana Karabaić
 10. Iva Lipovac
 11. Nola Magašić
 12. Patricia Olić
 13. Ana Orlić
 14. Dorijan Radolović
 15. Ian Rodman
 16. Matija Zeko

Razrednica: Mirna Cvijić Mrak

Odgovori