Ravnatelj

Ured ravnatelja Serđa Samblića

Radno vrijeme: 7.00 – 15.00

Primanje stranaka (uz prethodnu najavu): 11.30 – 13.30

Pauza: 10.30 – 11.00

Telefon: 051/661 – 920

Fax: 051/ 661 – 943

e-mail: ravnatelj@os-fkfrankopan-krk.skole.hr