Roditeljski sastanak za sve polaznike Glazbene škole

Roditeljski sastanak za sve polaznike Glazbene škole Područnog odjela u Krku, na temu rasporeda sati u 2019./2020. školskoj godini, održati će se 9. rujna 2019. s početkom u 17 sati u holu Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” u Krku, Frankopanska ulica 40.