Stručne službe

RASPORED RADA PEDAGOGA za školsku 2023. / 2024. godinu:

PEDAGOGINJA: Milana Jurina, prof.

RASPORED RADA PSIHOLOGINJE za školsku 2023. / 2024. godinu:

PSIHOLOGINJA: Danijela Šekuljica, prof.

Ponedjeljak: MŠ Krk / PŠ Baška / PŠ Vrbnik

Utorak: MŠ Krk

Srijeda: MŠ Krk / PŠ Punat

Četvrtak: PŠ Vrh

Petak: MŠ Krk

RASPORED RADA LOGOPEDINJE za školsku 2023. / 2024. godinu:

LOGOPEDINJA: Višnja Žeks Kosić, mag.logopedije

Ponedjeljak: MŠ Krk
Utorak: MŠ Krk / 1.utorak u mjesecu PŠ Punat / PŠ Baška / PŠ Vrbnik
Srijeda: MŠ Krk
Četvrtak: MŠ Krk
Petak:  PŠ Vrh

RASPORED RADA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA za školsku 2023. / 2024. godinu:

EDUKACIJSKI REHABILITATOR: Karla Manzoni Brozić, mag.rehab.educ.

Ponedjeljak: PŠ Punat

Utorak: PŠ Punat / 1.utorak u mjesecu MŠ Krk / PŠ Vrh

Srijeda: PŠ Vrbnik

Četvrtak: PŠ Baška

Petak: PŠ Punat

RASPORED RADA PSIHOLOGINJE za školsku 2023. / 2024. godinu:

PSIHOLOGINJA: Iva Žužić, mag.psych.

Ponedjeljak: PŠ Punat / PŠ Baška

Utorak: PŠ Baška / PŠ Punat

Srijeda: PŠ Punat / PŠ Vrh / PŠ Krk

Četvrtak: PŠ Vrbnik

Petak: PŠ Baška / PŠ Vrbnik

 

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebi poslova stručnih suradnika.

ažurirano: 10. rujna 2023.