Stručne službe

RASPORED RADA PEDAGOGA
za školsku 2021./2022. godinu:

PEDAGOGINJA: Milana Jurina, prof.

                                                       klik na sliku za veći prikaz

RASPORED RADA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA
za školsku 2021./2022. godinu:

EDUKACIJSKI REHABILITATOR: Karla Manzoni Brozić, mag.rehab.educ.

Ponedjeljak: PŠ Vrbnik
Utorak: PŠ Punat
Srijeda: PŠ Baška
Četvrtak: PŠ Punat
Petak: PŠ Baška / MŠ Krk – PŠ Vrh

RASPORED RADA PSIHOLOGINJE za školsku 2021./2022. godinu:

PSIHOLOGINJA: Iva Žužić, mag. psych.

Ponedjeljak: PŠ Punat / MŠ Krk / PŠ Vrbnik
Utorak: PŠ Baška
Srijeda: PŠ Punat / PŠ Vrh
Četvrtak: PŠ Vrbnik / MŠ Krk
Petak: PŠ Baška

RASPORED RADA PSIHOLOGINJE za školsku 2021./2022. godinu:

PSIHOLOGINJA: Danijela Šekuljica, prof.

Ponedjeljak: MŠ Krk / PŠ Baška
Utorak: MŠ Krk
Srijeda: PŠ Vrh / PŠ Punat
Četvrtak: MŠ Krk / PŠ Vrbnik
Petak: PŠ Vrh / PŠ Baška

RASPORED RADA LOGOPEDINJE za školsku 2021./2022. godinu:

LOGOPEDINJA: Višnja Žeks Kosić, mag.logopedije

Ponedjeljak: MŠ Krk / PŠ Punat
Utorak: PŠ Vrbnik / PŠ Baška
Srijeda: MŠ Krk
Četvrtak: MŠ Krk
Petak:  PŠ Vrh

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebi poslova stručnih suradnika.

.

ažurirano: 10. rujna 2021.