Stručne službe

PEDAGOGINJA: Milana Jurina, prof.

Sjedište: OŠ “Fran Krsto Frankopan” Krk, Matična škola Krk
Telefon: 051/661-920

RASPORED RADA PEDAGOGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./20.

                                                        klik na sliku za veći prikaz

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebe poslova stručnog suradnika pedagoga.                                                                            

Radno vrijeme neposrednog rada:

PŠ Vrh: 8,00 – 12,30
PŠ Punat: 8,30 – 13,00
PŠ Baška: 9,00 – 12,30
PŠ Vrbnik: 7,45 – 10,15
Radno vrijeme u Matičnoj školi: 7,30 – 13,30                   

preuzmite: Raspored rada pedagoga za 2019/20. (pdf format)

RASPORED RADA LOGOPEDA za školsku 2019./2020. godinu

LOGOPED: Karla Kosić, mag. logopedije

Ponedjeljak:  PŠ Baška – 9:30 – 15:30
Utorak:  PŠ Vrbnik – 08:30 – 14:30
Srijeda:  MŠ Krk – 08:00 – 14:00
Četvrtak:  PŠ Baška – 09:30 – 15:30
Petak:  PŠ Punat – 08:30 – 14:30

LOGOPED: Ivana Čop Sušanj

MŠ Krk: ponedjeljak, utorak, četvrtak – 8:00 – 14:00
                petak – 10:00 – 14:00
PŠ Vrh:  srijeda –  8:00 – 14:00
                petak – 8:00 – 10:00

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebi poslova stručnog suradnika logopeda.

PSIHOLOGINJA: Danijela Šekuljica, prof.

Raspored po školama za školsku 2019./2020. godinu:

PONEDJELJAK – PŠ Punat
UTORAK – MŠ KRK
SRIJEDA
PŠ Baška (1. i 3. srijedu u mjesecu) i PŠ Vrbnik (2. i 4. srijedu u mjesecu)
ČETVRTAK – PŠ VRH
PETAK – MŠ KRK ili po potrebi, u dogovoru sa učiteljima, rad u drugim područnim školama

Do promjene u rasporedu može doći zbog specifičnosti poslova psihologa.

.

ažurirano: 21. rujna 2018.