Obavijest o upisu učenika u program produženog boravka

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je Primorsko – goranska županija osnivač, Školski odbor donio je odluku o novom načinu upisa učenika od 1. do 4. razreda u program produženog boravka OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Vrbnik, za školsku godinu 2024./2025.

Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici:

 1. upisani u Područnu školu Vrbnik,
 2. zaposlenih roditelja s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave koja sufinancira program produženog boravka,
 3. prvog, drugog i trećeg razreda,
 4. samohranog zaposlenog roditelja,
 5. zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,
 6. smješten u udomiteljskoj obitelji,
 7. čiji brat ili sestra već pohađa produženi boravak u školi.
 8. Ukoliko veći broj učenika ispunjava kriterije iz prethodnih stavaka prednost imaju učenici iz obitelji s više djece koja se redovito školuju.

Roditelj je kod prijavljivanja učenika u program produženog boravka obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac za prijavu nalazi se na kraju teksta
 • potvrdu o prebivalištu učenika (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice učenika
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja (ne starije od mjesec dana)
 • za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s više djece koja se redovno školuju – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece

Potrebnu dokumentaciju roditelji mogu poslati elektronskim putem (e-mailom) na adresu 

produzeni-boravak-vrbnik@os-fkfrankopan-krk.skole.hr 

do 03.07.2024. godine.

Roditelji mogu osobno donijeti potrebnu dokumentaciju u školu učiteljici produženog boravka u razdoblju

 • do 21.06.2024. od 11.35 do 15.30 sati i
 • od 24.06. do 03.07.2024. od 8.00 do 12.00 sati.

Rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole.

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka.

Obrazac prijave za upis učenika u program produženog boravka 2024.-2025.

Upisi u 1. razred

Molimo roditelje da pregledaju zaprimljenu elektronsku poštu koju su prijavili u sustavu e-Građani za upise u osnovnu školu i da se pridržavaju zadanih rokova.

U sustavu e-Građani generirane su UPISNICE te molimo roditelje koji koriste taj sustav, da preuzmu, ispune (ako je potrebno), potpišu te ponovno učitaju u sustav. S tom radnjom, postupak upisa je završen.

Oni roditelji koji za prijavu nisu koristili sustav e-Građani, obavezni su doći u školu u kojoj su izvršili prijavu te ispuniti (ako je potrebno) i potpisati UPISNICU prema obavijesti koja im je upućena elektronskom poštom.

Za dijete kojem je u postupku utvrđivanje primjerenog programa obrazovanja ili prijevremenog
upisa kao i za djecu čiji roditelji su podnijeli zahtjev za upis izvan upisnog područja čeka se odobrenje Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Roditelji koji žele upis u produženi boravak škole, bez obzira jesu li to kod prijava za upis u osnovnu školu u sustavu e-Građani naglasili, moraju se javiti na natječaj za upise u produženi boravak koji će biti uskoro objavljen na mrežnoj stranici škole.

Osmaši u Vukovaru

U petak 31. svibnja 2024. godine u ranim jutarnjim satima učenici osmih razreda škola Vrbnik, Baška i Vrh uz pratnju razrednica Lucije Šarinić, Marije Maglić i Antonije Martinčić Hržić krenuli su u Vukovar na dvodnevnu terensku nastavu iz povijesti  koju za sve osme razrede organizira Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“. Nastavi čitati

Akcija čišćenja plaža i edukativna radionica

U petak 17.5.  se naša škola uključila u organiziranu akciju čišćenja vrbničkih plaža. 

Samom čišćenju prethodila je  edukativna radionica u školi za učenike razredne nastave u kojoj su naučili kako pravilno odlagati otpad, o procesu recikliranja kao i o štetnosti mikro plastike za život. Radionicu su nam održale djelatnice komunalnog društva Ponikve eko otok Krk te su nam uručili vreće i zaštitne rukavice za akciju čišćenja plaža.

Nastavi čitati

Završni projekt Treninga životnih vještina: Sudnica u 5. razredu

Usprkos mojim nastojanjima da završni projekt TŽV-a petaša PŠ Vrbnik bude jednostavan, konkretan, s jednom izabranom tematikom, koji će imati jasne ishode, zaključke i poruke, učenici su se odlučili za kompliciraniju varijantu koja će objediniti gotovo sve teme obrađene tijekom ove školske godine na satovima TŽV. Nastavi čitati

Čajanka

Učenice 6.r. i učiteljica Hrvatskoga jezika na satu su analizirale pjesme po izboru na malko neobičan način – uz čaj! Slijedeći upute projekta Čajanka, učenice i učiteljica su “dobile zadatak” da izaberu po jednu pjesmu te je na satu pročitaju, predstave te obrade na način da govore o vrsti, temi, formi, stilskim izražajnim sredstvima, motivima, stihu i rimi, mislima i poukama, dojmovima… Nastavi čitati

Predavanje i radionica u sklopu projekta OTOK u našoj školi

Učenici PŠ Vrbnik imali su priliku sudjelovati u intrigantnom interaktivnom predavanju pod nazivom “Homo sapiens – odakle dolazimo, gdje smo sada i kamo idemo”, koje je održao predavač Krešimir Čanić. Ovo zanimljivo predavanje pružilo im je uvid u evoluciju ljudske vrste kroz povijest, s fokusom na našu sadašnjost i budućnost. Na predavanju, učenici su također imali priliku upoznati robota pod nazivom Unitree te sudjelovati u pokusu s kreativnim alatom Makey Makey, što je dodatno obogatilo njihovo iskustvo i proširilo horizonte tehnoloških mogućnosti.

Nastavi čitati

Terenska nastava osmaša u Jasenovac, Brezovicu i Lonjsko polje

Prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u okviru kurikuluma nastave povijesti osmog razreda, uz suradnju Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, Aktiva učitelja povijesti OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, OŠ Malinska Dubašnica i OŠ Omišalj, 8. travnja 2024. organizirana je terenska nastava u Javnu ustanovu Spomen područja Jasenovac, Spomen park Brezovicu, Park prirode Lonjsko polje i selo roda Čigoč.

Nastavi čitati