8. razred

1. Viktorija Baljak

2. Petar Bolonić

3. Melisa Ibrahimović

4. Dea Justić

5. Marin Moržin

6. Dora Papić

7. Ivona Polonijo

8. Franica Toljanić

9. Ivana Zahija

Razrednica: Lucija Šarinić

Odgovori