Arhiva kategorije: Nekategorizirano

Informacije o udžbenicima i dopunskim sredstvima za sljedeću školsku godinu

Poštovani roditelji!

Sukladno odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sve udžbenike obveznih i  izbornih predmeta od prvog do osmog razreda, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu, a nabavu udžbenika provodi škola.

Udžbenici će se moći besplatno preuzeti u školi na početku nove nastavne godine.

Roditelji kupuju sami druga nastavna sredstva  prema dolje navedenom popisu dopunskih nastavnih sredstava koji će se koristiti u školskoj godini 2024./2025.

Molimo roditelje da kupuju točno navedene naslove odnosno autore i nakladnike prema zadanom popisu.

Prema odluci načelnika, Općina Vrbnik će svim učenicima PŠ Vrbnik isplatiti novčanu naknadu za nabavu dopunskih nastavnih sredstava.

Molimo roditelje da najkasnije do 14. kolovoza pošalju na mail tajnistvo.vrbnik@gmail.com ili tajnistvo@opcina-vrbnik.hr presliku svog IBAN RAČUNA radi uplate novčanih sredstava za nabavku dopunskih nastavnih sredstava.

Također obavještavamo roditelje koji su prijavili djecu za program produženog boravka da su svi primljeni.

POPIS DOPUNSKIH SREDSTAVA ZA ŠK GOD 2024-2025_VRBNIK

Odluka Općina Vrbnik

Obavijest o upisu učenika u program produženog boravka

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je Primorsko – goranska županija osnivač, Školski odbor donio je odluku o novom načinu upisa učenika od 1. do 4. razreda u program produženog boravka OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Vrbnik, za školsku godinu 2024./2025.

Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici:

 1. upisani u Područnu školu Vrbnik,
 2. zaposlenih roditelja s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave koja sufinancira program produženog boravka,
 3. prvog, drugog i trećeg razreda,
 4. samohranog zaposlenog roditelja,
 5. zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,
 6. smješten u udomiteljskoj obitelji,
 7. čiji brat ili sestra već pohađa produženi boravak u školi.
 8. Ukoliko veći broj učenika ispunjava kriterije iz prethodnih stavaka prednost imaju učenici iz obitelji s više djece koja se redovito školuju.

Roditelj je kod prijavljivanja učenika u program produženog boravka obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • obrazac za prijavu nalazi se na kraju teksta
 • potvrdu o prebivalištu učenika (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice učenika
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja (ne starije od mjesec dana)
 • za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s više djece koja se redovno školuju – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece

Potrebnu dokumentaciju roditelji mogu poslati elektronskim putem (e-mailom) na adresu 

produzeni-boravak-vrbnik@os-fkfrankopan-krk.skole.hr 

do 03.07.2024. godine.

Roditelji mogu osobno donijeti potrebnu dokumentaciju u školu učiteljici produženog boravka u razdoblju

 • do 21.06.2024. od 11.35 do 15.30 sati i
 • od 24.06. do 03.07.2024. od 8.00 do 12.00 sati.

Rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole.

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka.

Obrazac prijave za upis učenika u program produženog boravka 2024.-2025.

Upisi u 1. razred

Molimo roditelje da pregledaju zaprimljenu elektronsku poštu koju su prijavili u sustavu e-Građani za upise u osnovnu školu i da se pridržavaju zadanih rokova.

U sustavu e-Građani generirane su UPISNICE te molimo roditelje koji koriste taj sustav, da preuzmu, ispune (ako je potrebno), potpišu te ponovno učitaju u sustav. S tom radnjom, postupak upisa je završen.

Oni roditelji koji za prijavu nisu koristili sustav e-Građani, obavezni su doći u školu u kojoj su izvršili prijavu te ispuniti (ako je potrebno) i potpisati UPISNICU prema obavijesti koja im je upućena elektronskom poštom.

Za dijete kojem je u postupku utvrđivanje primjerenog programa obrazovanja ili prijevremenog
upisa kao i za djecu čiji roditelji su podnijeli zahtjev za upis izvan upisnog područja čeka se odobrenje Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Roditelji koji žele upis u produženi boravak škole, bez obzira jesu li to kod prijava za upis u osnovnu školu u sustavu e-Građani naglasili, moraju se javiti na natječaj za upise u produženi boravak koji će biti uskoro objavljen na mrežnoj stranici škole.

Osmaši u Vukovaru

U petak 31. svibnja 2024. godine u ranim jutarnjim satima učenici osmih razreda škola Vrbnik, Baška i Vrh uz pratnju razrednica Lucije Šarinić, Marije Maglić i Antonije Martinčić Hržić krenuli su u Vukovar na dvodnevnu terensku nastavu iz povijesti  koju za sve osme razrede organizira Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“. Nastavi čitati

Akcija čišćenja plaža i edukativna radionica

U petak 17.5.  se naša škola uključila u organiziranu akciju čišćenja vrbničkih plaža. 

Samom čišćenju prethodila je  edukativna radionica u školi za učenike razredne nastave u kojoj su naučili kako pravilno odlagati otpad, o procesu recikliranja kao i o štetnosti mikro plastike za život. Radionicu su nam održale djelatnice komunalnog društva Ponikve eko otok Krk te su nam uručili vreće i zaštitne rukavice za akciju čišćenja plaža.

Nastavi čitati

Završni projekt Treninga životnih vještina: Sudnica u 5. razredu

Usprkos mojim nastojanjima da završni projekt TŽV-a petaša PŠ Vrbnik bude jednostavan, konkretan, s jednom izabranom tematikom, koji će imati jasne ishode, zaključke i poruke, učenici su se odlučili za kompliciraniju varijantu koja će objediniti gotovo sve teme obrađene tijekom ove školske godine na satovima TŽV. Nastavi čitati

Čajanka

Učenice 6.r. i učiteljica Hrvatskoga jezika na satu su analizirale pjesme po izboru na malko neobičan način – uz čaj! Slijedeći upute projekta Čajanka, učenice i učiteljica su “dobile zadatak” da izaberu po jednu pjesmu te je na satu pročitaju, predstave te obrade na način da govore o vrsti, temi, formi, stilskim izražajnim sredstvima, motivima, stihu i rimi, mislima i poukama, dojmovima… Nastavi čitati