Mini dvorana

Tijekom mjeseca listopada konačno je uređen prostor bivšeg vrtića te su se učenici i učitelji vratili nakon jesenskih praznika u školu bogatiju za još jednu važnu prostoriju: Dvoranu.

Dvoranu je škola uredila vlastitim financijskim sredstvima uz podršku ravnatelja Serđa Samblića, a koristit ćemo ju za potrebe Tjelesne i zdravstvene kulture kao i za manje priredbe.

Učenici su na satu TZK sa učiteljicom Katarinom uredili i prilagodili prostor sa spravama i opremom s kojom za sada raspolažemo kao i sa kineziološkim setom opreme kojeg smo dobili u sklopu projekta „Živjeti zdravo“. Tijekom sljedećeg razdoblja potrebno je urediti sanitarni čvor te ju opremiti sa dodatnim spravama za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Osigurati zdrav život učenika kroz razna istraživanja, edukacije, aktivnosti i bavljenjem sportom cilj je naše škole, a nadamo se da će se cijeli projekt završiti izgradnjom školske dvorane na dijelu igrališta uz suradnju s Općinom Vrbnik i Primorsko-goranskom županijom.

Tomislav Božić

Odgovori