PREDMETNA NASTAVA

 

Predmetni učitelji šk. god. 2016./2017.

 

Mira Katunar – Hrvatski jezik

Ana Jagić-Aljić – Glazbena kultura

Inge Mandić – Likovna kultura

Milena Džeko – Engleski jezik

Margareta Orlić – Engleski jezik

Ljubica Matanić – Matematika

Lucija Šarinić – Priroda, Biologija, Kemija

Dragan Džeko – Fizika, Tehnička kultura

Nikolina Ćuk – Geografija

Dina Valković – Povijest

Iva Dujmović – Povijest

Katarina Mažar – Tjelesna i zdravstvena kultura

Klaudija Topić Matković – Informatika

Slavica Petrinović – Vjeronauk

Martina Jurjević – Vjeronauk

Marija Maglić – Njemački jezik

 

Odgovori