PREDMETNA NASTAVA

Predmetni učitelji šk. god. 2023./2024.

 

Mirela Sparožić – Hrvatski jezik

Željka Komlenac – Glazbena kultura

Inge Mandić – Likovna kultura

Maria Elena Brusić – Engleski jezik

Ana Matanić – Matematika

Lucija Šarinić – Priroda, Biologija, Kemija

Laura Sutlivić – Fizika

Ibojka Muždeka Mesaroš – Tehnička kultura

Nikolina Ćuk – Geografija

Dina Valković – Povijest

Iva Dujmović – Povijest

Katarina Maraž – Tjelesna i zdravstvena kultura

Klaudija Topić Matković – Informatika

Slavica Petrinović – Vjeronauk

Martina Jurjević – Vjeronauk

Marija Maglić – Njemački jezik

 

Odgovori