Prvi koraci u prometu

Preventivna akcija Prvi koraci u prometu već se tradicionalno održava i u našoj školi, u organizaciji Doma mladih Rijeka te Policijske uprave primorsko-goranske.

Dana 26. veljače je i naše prvašiće posjetio Josip Šarlija iz Doma mladih Rijeka.

Ovaj preventivni projekt ima cilj da prvašići usvoje osnovna prometna pravila i propise te da se nauče ispravno ponašati u prometu na cestama.

Program se pritom proveo u dva dijela.Na prometnom poligonu učenici su se susreli sa signalizacijom semafora te horizontalnom i vertikalnom signalizacijom prometnog policajca. Učenici su, na taj način usvojili osnovna znanja o prometu i razvijali prometnu kulturu od svojih „prvih koraka“.

Saznali su kako će se sigurno kretati od škole do kuće prilikom čega su istaknuli da se moraju kretati na lijevoj strani ceste kako bi uvijek mogli vidjeti automobil koji im dolazi ususret. Uvježbali su i pravilno prelaženje pješačkoga prijelaza uz provjeravanje sigurnosti gledanjem u smjeru lijevo – desno – lijevo, prelaženje pješačkoga prijelaza prateći signalizaciju semafora, a naposljetku i prateći signalizaciju prometnoga policajca. Pošto je prometni policajac iz  Policijske uprave Krk bio bolestan onda su učenici glumili i policajce, što im se posebno svidjelo.

U drugom dijelu programa, učenici su ponovili sve ono što su naučili na prometnome poligonu te su još jednom istaknuli kako se valja ponašati u prometu.

Svoje su znanje o prometu pokazali odgovaranjem na brojna pitanja, govoreći o vlastitim iskustvima, ali i pronalazeći pogreške na nekoliko animiranih filmova o ponašanju u prometu koje su pogledali.

Ovaj izvrstan program na djeci zanimljiv način omogućuje usvajanje neophodnih normi ponašanja djece u prometu, koji ujedno uvelike doprinosi njihovoj sigurnosti!

 

Učiteljica Kristina K.

Odgovori