Nova oprema za učionicu Informatike u našoj školi

Ako pitate djelatnike škole u koga se mogu uistinu pouzdati kad je riječ o potrebama
za svoje učionice, sigurna sam da će jedan od najčešćih odgovora biti grad Krk. Da je to
doista tako, pokazuje i ovaj primjer. 
Na radost gotovo 130 učenika, koji pohađaju obaveznu i izbornu nastavu Informatike,
naša je učionica dobila, zahvaljujući upravo gradu Krku, ravnatelju i upornosti učiteljice, pet
novih računala. 
PŠ Vrh jedna je od škola koja se ponosi i činjenicom da čak 98% učenika polazi
izbornu nastavu Informatike.
Učenici pokazuju veliki interes za usvajanje raznih digitalnih i računalnih vještina
poput programiranja, dizajna, kritičkog vrednovanja informacija i stvaranja sadržaja, a ova će
im donacija računala omogućiti kvalitetnije usvajanje osnovnoškolskih informatičkih
programskih sadržaja.
Sada s ponosnom možemo reći da svaki učenik u informatičkoj učionici ima svoje
sigurno, opremljeno i funkcionalno radno mjesto. Hvala!