Kalendar rada 2023./2024.

Nastava u školskoj godini 2023./2024. započet će 4. rujna 2023. godine, a završiti 21. lipnja 2024. godine. Maturantima će nastava trajati kraće, do 24. svibnja 2024. Prvo polugodište traje od 4. rujna do 22. prosinca 2023., a drugo od 8. siječnja do 21. lipnja 2024. godine, odnosno za maturante 24. svibnja.

Praznici u 2023./2024. raspoređeni su ovako:

  • jesenski praznici za učenike počinju 30. listopada 2023. godine i traju do 1. studenoga 2023. godine, s tim da nastava počinje 2. studenoga 2023. godine.
  • prvi dio zimskih praznika za učenike počinje 27. prosinca 2023. godine i traje do 5. siječnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. siječnja 2024. godine.
  • drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 19. veljače 2024. godine i završava 23. veljače 2024. godine, s tim da nastava počinje 26. veljače 2024. godine.
  • proljetni praznici za učenike počinju 28. ožujka 2024. godine i završavaju 5. travnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. travnja 2024. godine.

Završetak nastave je 21. lipnja 2024.

Iako nastava završava 21. lipnja 2024., službeno zbog Dana antifašističke borbe i vikenda nakon ljetni praznici počinju 24. lipnja 2024. godine, kaže školski kalendar. Iznimka su, dakako učenici koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, učenici u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i učenici koji u to vrijeme imaju stručnu praksu.

Odgovori