Kalendar rada 2019./2020.

Nastavna godina: 9. 9. 2019. – 17. 6. 2020.
I. polugodište: 9. 9. 2019. – 20. 12. 2019.
II. polugodište: 13. 1. 2020. – 17. 6. 2020.
Zimski odmor učenika: 23. 12. 2019. – 10. 1. 2020.
Proljetni odmor učenika: 10. 4. 2020. – 17. 4. 2020.
Ljetni odmor učenika: 18. 6. 2020.

Odgovori