Javni pozivi_Izleti i eksurzije

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, na našim web stranicama objavljujemo  pozive za organizaciju izvanučioničkih nastava planiranih školskim kurikulumom.

Ponuditelji su obvezni dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude. Rezultati odabira ponude biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

AKTIVNI POZIVI: 

Javni-poziv-17.5.

Obrazac-javni-poziv-17.5.

ZAPISNIK sa sastanka povjerenstva za odabir ponuda za višednevnu izvanučioničnu nastavu održanog 1.6.2017. u PŠ Vrbnik

Odluka-o-odabiru-ponuditelja-

Odgovori