O nama

Općeniti podaci o PŠ Vrh za školsku godinu 2022./2023.

Voditeljica:  Nina Klobučar

Učitelji:
Mirela Sparožić – Hrvatski jezik
Marija Žužić – Matematika

Eva Žužić – Engleski jezik
Tvrtko Božić – Povijest, Geografija
Matea Kosić – Geografija
Olivera Veršić – Tehnička kultura
Ksenija Pavlović – TZK

Viktor Čubrić – TZK
Dragan Džeko – Fizika
Inge Mandić – Likovna kultura
Martina Milevoj – Kemija
Željka Komlenac – Glazbena kultura
Ivona Mršić –  Katolički vjeronauk
Klaudija Topić Matković – Informatika

Ibojka Muždeka-Mesaroš – Informatika (1. i 2. r.)

Igor Kovač – Njemački jezik
Irena Žgaljić Magašić – Knjižničarka
Nina Klobučar – Razredna nastava 1. r.
Danijela Žužić Kosić – Razredna nastava 3. r.
Sanja Novosel Grgurić –  Razredna nastava 2. r.
Alenka Zahija – Razredna nastava 4. r.
Melita Scutari Šoić – Biologija, Priroda

Broj učenika u PŠ Vrh po razredima:
1. razred – 22 ( 11 m + 11 ž )
2. razred – 20 ( 9 m + 11 ž )
3. razred – 21 ( 12 m + 9 ž )
4. razred – 18 ( 8 m + 10 ž )
5. razred – 11 ( 3 m + 8 ž )
6. razred – 20 ( 7 m + 13 ž )
7. razred – 14 ( 4 m + 10 ž )
8. razred – 20 ( 11 m + 9 ž )

UKUPNO: 146 učenika ( 65 m + 81 ž )

Izvannastavne aktivnosti:

Sanja Novosel Grgurić –  Eko proizvođači

Alenka Zahija – Sportska skupina
Nina Klobučar – Novinarska skupina

Danijela Žužić Kosić – Kreativna skupina (niži razredi)
Mirela Sparožić  –
Ksenija Pavlović – Sportska skupina
Željka Komlenac – Zbor

Izborna nastava:
Igor Kovač – Njemački jezik
Klaudija Topić Matković – Informatika (3. 4. ,7.  8.r.)

Ivona Mršić – Katolički vjeronauk

Darinka Ikić – Katolički vjeronauk (1. – 3. r.)

Razredništvo:
1. razred – Nina Klobučar
2. razred – Sanja Novosel Grgurić
3. razred – Danijela Žužić Kosić
4. razred – Alenka Zahija
5. razred – Marija Žužić

6. razred – Eva Žužić
7. razred – Mirela Sparožić
8. razred – Tvrtko Božić