21. ožujak 2018. Svjetski dan osoba s Down sindromom

21. ožujak određen je kao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Datum je odabran kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma.

Naime, Down sindrom genetski je poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška. Kromosomi su sićušne nakupine bjelančevina u svakoj stanici ljudskog organizma koje prenose sve nasljedne karakteristike. Na svakom kromosomu nalaze se tisuće gena u kojima su zapisane sve naše nasljedne osobine u obliku DNK. Kromosomi dolaze u paru i u svakoj stanici nalazi se 23 para (46 kromosoma ukupno). U svakom paru jedan kromosom potječe od majke, a jedan od oca. Na 21. paru kromosoma otkriven je još jedan kromosom viška, umjesto 2 tu se nalazi 3 kromosoma, a u cijeloj stanici 47, umjesto ukupno 46 kromosoma. Takav poremećaj nalazi se kod svakog čovjeka s Downovim sindromom. Nije ga moguće izmijeniti, niti liječiti.

Prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s Downovim sindromom. Znanstveno je također dokazano da postoji preko 50 karakterističnih obilježja Down sindroma, a njihov se intenzitet razlikuje od osobe do osobe. Djeca s Downovim sindromom dijele određene crte lica i tjelesna obilježja poput okruglog lica, a plosnatog stražnjeg dijela glave, očiju nakošenih prema gore, većeg jezika i poprečne brazde na dlanu. Iako mnoga djeca s Downovim sindromom rastu sporijim tempom, u stanju su dostizati razvojne orijentire, iako su često niža od vršnjaka svoje dobi. Kognitivni razvoj često se razlikuje od pojedinca do pojedinca, no većina djece ima blaga do umjerena oštećenja. Djeca mogu zaostajati u govoru, finijim i grubljim motoričkim vještinama, a mogu i sporije sazrijevati s obzirom na emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj. Mnoga su djeca ipak sposobna postati aktivni članovi društva i potrebno im je omogućiti brojne rekreacijske, obrazovne i socijalne programe kako bi u potpunosti mogli ostvariti svoj potencijal i postati prihvaćeni članovi društva.

Cilj radionica provedenih u trećim razredima PŠ Punat, PŠ Vrbnik i MŠ Krk (3.a i 3. b razred) nazvanih Dan šarenih čarapa bio je osvijestiti postojanje Downovog sindroma kod djece i umanjiti predrasude i prepreke između te djece i njihovih vršnjaka. Čitajući učenicima slikovnicu „Moja prijateljica ima Downov sindrom“ (Jennifer Moore-Mallinos) i  razgovarajući o njihovim osobnim iskustvima s djecom s posebnim potrebama, nastojalo se pojasniti da djeca koja imaju dijagnosticiran sindrom imaju mogućnosti i sposobnosti postati aktivnim sudionicima među svojim vršnjacima i u društvu. Crtanjem šarenih čarapica, ali i nošenjem rasparenih čarapica, osim što smo se zabavljali, pokazali smo da je u redu pričati o različitostima te da smo spremni biti potpora osobama s Downovim sindromom.

Sva djeca zaslužuju priliku u punini razviti svoj potencijal i izgraditi trajne odnose. Možda će rušenjem nekih prepreka koje postoje među djecom, svako dijete, bez obzira na sve, težiti izvrsnosti i postići najbolje što može! Jer kao što kaže naslov pjesme koju smo poslušali, a nastala je kao dio kampanje još 2016. godine (Down Syndrome Campaign Rijeka) Samo je Nebo Nama Granica.