21. ožujka 2021. – Svjetski dan osoba s Down sindromom

Moja najveća prepreka u životu

Moja najveća prepreka u životu je moje hipotono tijelo. Zbog toga mi se patela na koljenu šeta. Zbog toga ne mogu dobro držati olovku. Zbog toga ne mogu dobro pričati. Zbog toga ne mogu pokazati sve što sam naučio i sve što znam. Zbog toga moram stalno vježbati. Zbog toga moram stalno pokazivati što sve mogu raditi. Zbog toga moram stalno raditi što ne volim. Zbog toga moram stalno raditi što mi je teško. Zbog toga volim mamu i tatu.

Sastav iz hrvatskog jezika dječaka s Down sindromom, učenika Filipa Vukovića, 7.razred

https://lejeunefoundation.org/wp-content/uploads/2018/03/world-down-syndrome-day-graphic.jpg

Datum 21. ožujka predstavlja 3 reprodukcije 21. kromosoma što je glavno genetsko obilježje osoba s Down sindromom. Down sindrom (DS – Down Syndrome) je najčešći genetski poremećaj koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Jedno od 650 novorođene djece rađa se s Down sindromom. Dolazi do pogrešnog razvrstavanja kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. Down sindrom pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života. Postoji preko pedeset karakterističnih obilježja Down sindroma, a njihov broj i intenzitet razlikuje se od djeteta do djeteta.

Down Syndrome – DSPL7Najčešća karakteristična obilježja djeteta s Down sindromom su mišićna hipotonija, široki vrat, kosi položaj očnih otvora, okruglo lice, abnormalni oblik uški, kratke šake – na dlanu može postojati specifična poprečna brazda na obje ruke ili samo na jednoj, malena usta te neproporcionalno veliki jezik, kratke i široke ruke  noge te kraći prsni koš. Djeca s Down sindromom često imaju poteškoća s hranjenjem, disanjem, prisutna su i oštećenja sluha, problemi auditivne memorije, govorno-jezične, komunikacijske teškoće, teškoće vizualne percepcije, teškoće taktilne percepcije, teškoće senzorne integracije, snižene kognitivne sposobnosti i problemi u ponašanju.

U Republici Hrvatskoj promjene su značajnije, no potrebno je još jako puno spoznaja, znanja, senzibiliteta društvene zajednice, upornosti roditelja, stručnjaka i samih osoba s Down sindromom kako bi se dobra iskustva svijeta prenijela i pokazala više mogućnosti za bolje uključivanje djece s Down sindromom u vrtiće i škole, za uključivanje mladih i odraslih u aktivniji život kroz učenje, rad, kroz socijalna druženja te kroz življenje s partnerima i prijateljima.

Svi smo mi različiti u fizičkom, psihičkom i intelektualnom smislu, svi mi imamo svoje potrebe (jasne i vidljive ili tajne i dobro čuvane), ali svi činimo mozaik koji se zove život.

U znak podrške i razumijevanja osoba s Down sindromom, 21. ožujka 2021. godine, obucimo šarene, rasparene čarape te tako podržimo i prihvatimo različitosti koje nas okružuju.

https://dsat.ca/wp-content/uploads/2020/02/rock-your-sock1.png