Emocionalno opismenjavanje – radionica za učenike

11. tjedan psihologije u OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk obilježen je provedbom radionica psihologinje Danijele Šekuljice s učenicima trećih razreda MŠ Krk s ciljem poticanja razvoja emocionalne inteligencije, u utorak 20. veljače i u petak 23. veljače 2018. Tema radionica bilo je Emocionalno opismenjavanje.


Emocionalna inteligencija predstavlja sklop sposobnosti prepoznavanja, razumijevanja i kontrole vlastitih, ali i tuđih emocija. Područje školske psihologije priklonilo se trendu isticanja važnosti emocija te već neko vrijeme nije rezervirano isključivo za tradicionalne interese kao što su postignuća djece i učenika, njihova motivacija ili intelektualne sposobnosti. Naprotiv, sve se više usmjerava na emocionalne i socijalne aspekte učenja. Istraživanja su pokazala da različiti programi kojima se nastoji poboljšati socijalne i emocionalne vještine djece doprinose rješavanju problematičnog ponašanja, socijalnih i emocionalnih teškoća kod djece kao i boljoj društvenoj prilagodbi, ali i školskom uspjehu i uspjehu u životu općenito.

Još jedan važan razlog odabira upravo ovog područja razvoja za rad s učenicima jest taj što se emocionalna inteligencija može poticati i trenirati od ranog djetinjstva, a potvrđen je i njezin utjecaj na razvijanje prosocijalnog ponašanja i empatije, manjeg broja neopravdanih izostanaka, agresivnosti, delikventnih ispada, pušenja, zloupotreba droga te smanjenja depresivnosti kao značajnog psihopatološkog poremećaja kod adolescenata (Takšić, 1998., Takšić, Mohorić i Munjas, 2006., Vučenović, Takšić i Hajncl, 2014.). Veliki problem među starijom djecom predstavlja i nasilje, a upravo su nepoznavanje vlastitih emocija ili predrasude prema njima glavni okidači agresivnog ponašanja. Kod djece agresija često zna biti indikator straha, zbunjenosti, lošeg uklapanja u društvo, osjećaja manje vrijednosti ili odbačenosti, a nerijetko maskira i puno ozbiljnije psihičke probleme poput depresije i ovisnosti. Mogućnost da dijete u obitelji razgovara o emocionalnim pitanjima može imati značajan učinak na njegov odnos s roditeljima

Razgovarajući o osjećajima, provodeći aktivnosti u radionicama, posebno smo se usmjerili na osjećaj izoliranosti (izdvojenosti iz grupe) budući da se taj osjećaj često javlja u vršnjačkim odnosima i susrećemo ga većinom u različitim oblicima vršnjačkog nasilja. Ove aktivnosti provedene su s ciljem pozitivnog poticanja emocionalnog razvoja učenika te stvaranja kvalitetne razredne klime, a ujedno su najavile i temu kojom ćemo se baviti u Danu ružičastih majica (28. veljače 2018.), Nacionalnom danu borbe protiv vršnjačkog nasilja.