Isplate iz proračuna

Zakonom o proračunu propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima da javno objavljuju informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama. Okvirni sadržaj, minimalni skup podataka i način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama propisuje Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1. Informacije o isplatama iz proračuna/financijskog plana – na poveznici

2. Informacije o isplatama za plaće i ostale naknade iz državnog proračuna za radnike OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk

Priloženi dokumenti:

  1. Javna objava plaća 01/2024
  2. Javna objava plaća 02/2024
  3. Javna objava plaća 03/2024
  4. Javna objava plaća 04/2024
  5. Javna objava plaća 05/2024
  6. Javna objava plaća 06/2024