Najava štrajka, ponedjeljak 21. listopada 2019.

Obavještavamo roditelje da je za ponedjeljak 21. listopada 2019. Sindikat hrvatskih učitelja najavio štrajk.

Učenici koji dođu školu bit će zbrinuti. Sve promjene objavit ćemo na web stranici škole.

Kontakt osoba – tajnica: Dolores Pujas Majurec (051/661-920).

Dodatne upite možete poslati na e-mail škole: skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr .

Ravnatelj
Serđo Samblić, dipl.uč.