4. razred

razrednica Irena Tomažin

 1. Sara Bajrić
 2. Marina Baković
 3. Ana Derenčinović
 4. Rea Hunjadi
 5. Elena Karabaić
 6. Lora Linardić
 7. Luka Maravić
 8. Vito Mihajić
 9. Ivana Mihelčić
 10. Loren Mrakovčić
 11. Tisa Mrakovčić
 12. Ivan Nekić
 13. Laura Nikić
 14. Patrik Polonijo
 15. Dominik Radolović
 16. Amar Šahinović
 17. Rene Terzić
 18. Lovro Valenčić
 19. Luka Vidaković
 20. Kiara Zeko
 21. David Žic
 22. Katarina Žic

Odgovori