Katalog knjižnice

Dragi korisnici naše školske knjižnice!

Od rujna 2020. u funkciji je novi knjižnični program ZAKI. Kako biste pristupili online katalogu treba kliknuti na ilustraciju (sličicu) i pojavit će se skupni katalog svih pet škola koje su sustavu OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk: MŠ Krk, PŠ Baška, PŠ Punat, PŠ Vrh i PŠ Vrbnik.

Kad pretražujemo u skupnom katalogu, dobit ćemo kao rezultat stanje u svih pet školskih knjižnica. Dakle, vidjet ćemo gdje se sve nalazi određeni naslov koji nas zanima, a rezultati pretrage će se nizati jedni ispod drugih.

Ako želimo pretražiti katalog samo jedne škole onda na početnoj stranici treba ići do dna i u donjem lijevom uglu kliknuti na Odabrani katalog . Nakon toga izaberemo školu čiji knjižnični fond želimo pretraživati (isključimo ostale kvačice te ostavimo samo onu na katalogu škole koja nas zanima i kliknemo izlaz) te postupamo kao prilikom pretrage skupnog kataloga.