5. razred

razrednica Martina Jurjević

  1. Etel Barši
  2. Hana Bažinski
  3. Mika Karabaić
  4. Fran Loborec
  5. Marija Maričić
  6. Ivan Nosić
  7. Nola Pajić
  8. Sara Perić
  9. Adriana Šipoš
  10. Vito Šulina

Odgovori