PREDMETNA NASTAVA

Martina Butković, Hrvatski jezik

Inge Mandić, Likovna kultura

Jurica Goja, Glazbena kultura

Margareta Orlić, Engleski jezik

Sonja Rode Mrakovčić, Matematika

Martina Miloš Šimanić, Priroda, Biologija, Kemija

Iva Dujmović, Povijest

Matea Kosić, Geografija

Nikolina Ćuk, Geografija

Laura Sutlivić, Fizika

Ibojka Muždeka Mesaroš, Tehnička kultura

Mateo Mavrinac, Tjelesna i zdravstvena kultura

Krunoslav Čuljat, Vjeronauk

Martina Jurjević, Vjeronauk

Marta Feretić, Njemački jezik

Teodora Tomljenović, Informatika

Sanja Rukavina, Informatika