7. razred

razrednica Sonja Rode Mrakovčić

 1. Jasmina Bobarić
 2. Lea Brnabić
 3. Kristian Burigo
 4. Paolo Golubić
 5. Mario Ilibašić
 6. Ana Karabaić
 7. Kiara Karabaić
 8. Dorijan Karabegović
 9. Noa Kleković
 10. Marija Nosić
 11. Fran Šulina
 12. Jana Valenčić
 13. Petra Žic
 14. Roko Žic

Odgovori