Upute kroz upisni postupak za školsku godinu 2021/22.

Molimo sve roditelje prijavljene djece za upis u 1. razred školske godine 2021/22., koji to još nisu učinili, odgovor na upućenu elektronsku poštu (e-mail) u kojem su određeni termini za liječničke preglede te testiranja kod školskog psihologa do 5. ožujka 2021. godine.

Upute kroz upisni postupak za školsku godinu 2021/22.

PRIJAVE:

U razdoblju od 25. do 29. siječnja 2021. godine roditelji su bili obvezni prijaviti svoje dijete:

1. ako je rođeno u razdoblju 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine,
2. ako je djetetu odgođen upis u osnovnu školu u školskoj godini 2020./21.,
3. ako je dijete privremeno oslobođeno upisa u osnovnu školu u šk. god. 2020./21.

Roditelji koji žele ostvariti prijevremeni upis djeteta (za djecu rođenu od 1. travnja do 21. prosinca 2015. godine) u osnovnu školu za školsku godinu 2021/22. to još mogu učiniti do 31. ožujka 2021. godine. Oni su dužni podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u 1. razred osnovne škole. Svoj zahtjev uz popratnu dokumentaciju dužni su do 31. ožujka 2021. godine dostaviti pismenim putem odnosno elektroničkom poštom Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Riva 10, Rijeka.

Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa teškoćama u razvoju koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u 1. razred osnovne škole. Uz zahtjev roditelji obvezno dostavljaju medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja. U slučaju da se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u sustav odgoja i obrazovanja, roditelji ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG RAZVOJA:

Roditelji će elektronskom poštom (e-mail) koju su naveli u prijavi biti obaviješteni o terminima za testiranje kod školskog psihologa i sistematskom pregledu kod školskog liječnika, a nakon izvršenih prijava te uvrštavanja djece u popis školskih obveznika.

Nakon zaprimljene elektronske pošte (e-mail) s navedenim terminima, roditelji su dužni elektronskom poštom (e-mail) potvrditi primitak obavijesti o terminima liječničkog pregleda i testiranja kod školskog psihologa.

Testiranje kod školskog psihologa

Provodi se u pripadajućoj školi prema mjestu prebivalištu školskog obveznika i upisnom području škole. Testiranje kod školskog psihologa provodi se u grupama do 5 školskih obveznika pridržavajući se trenutačnih epidemioloških mjera.

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 virusa, škole su se dužne pridržavati epidemioloških mjera, s naglaskom na sljedeće mjere:

  • održavati fizičku udaljenost (najmanje 1,5 m)
  • pojačati higijenu ruku (dezinfekcija ruku kod ulaska i izlaska iz ustanove) te korištenje vlastite olovke i gumice za ispunjavanje testnog materijala (NIJE potrebno donositi svoj pribor, Škola će za svako dijete osigurati pribor)
  • odgoditi dolazak (djece i roditelja) s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim smetnjama te osoba sa sumnjom na zarazu COVID-19

Ujutro, prije dolaska na testiranje, izmjerite svom djetetu tjelesnu temperaturu te u slučaju povišene temperature ili respiratornih smetnji odgodite dolazak na testiranje putem elektronske pošte (e-maila)!

Zbog epidemioloških mjera, roditeljima se ne preporuča ulazak u školu. Želimo omogućiti Vašem djetetu čim lakšu pripremu za testnu situaciju. Iz tog razloga Vas molimo da dođete ispred škole u 7,50 sati. Testiranje traje otprilike do 9,30 sati.

Sistematski liječnički pregled

Na sistematski liječnički pregled potrebno je doći u točno naznačeno vrijeme, jer svaki školski obveznik ima svoj termin u trajanju od cca 50 minuta.

Naglašavamo potrebu obavljanja nekih radnji prije zakazanog termina liječničkog pregleda:

  1. Pregled zubi kod stomatologa – stomatolog je dužan ispuniti Zubnu putovnicu koju roditelj predaje školskom liječniku na dan kada je zakazan sistematski pregled a prema Uputama
  2. Ako dijete nema laboratorijski nalaz krvi i mokraće (ne smije biti stariji od 6 mjeseci) potrebno je javiti se u Školsku ambulantu Doma zdravlja u Krku VMS Ireni Mrakovčić osobno ili na telefon 222-927 ili GSM 091 20 30 853 kako bi se izdale uputnice za laboratorijske pretrage. Nalaz treba biti gotov do datuma sistematskog liječničkog pregleda.
  3. Zatražiti od liječnika kod kojeg je dijete prijavljeno (pedijatar ili obiteljski liječnik) IZVOD IZ KARTONA i ISKAZNICU IMUNIZACIJE (cjepni kartončič) – Ovo se ne odnosi na onu djecu koja su prijavljena kod nekog od liječnika u Domu zdravlja Krk u Krku.

Nakon završetka predupisnog postupka objavit ćemo informacije o upisima u 1. razred Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za školsku godinu 2021./22. (krajem svibnja 2021. godine).