Različitost nas spaja

Podrška djeci i odraslima s poremećajem iz spektra autizma

Poremećaj iz spektra autizma vrlo je složen neurorazvojni poremećaj koji zahvaća sve aspekte dječje ličnosti (komunikacija, motorika, ponašanje i učenje).

U osnovi svih teškoća osoba s poremećajima autističnog spektra su unutarnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja socijalne interakcije (nezainteresiranost ili slabije zanimanje za igru i druženje s drugima), verbalne ili neverbalne komunikacije (izostanak govora ili zaostajanje u govoru, doslovno shvaćanje, drugačije razumijevanje), mogućnosti imaginacije (suženi interesi, neobične aktivnosti i ponašanja, ponavljajuće i stereotipne radnje) te senzorne integracije. Naime, djeca s autizmom vide, čuju i osjećaju, ali te utiske teško sklapaju u smislenu cjelinu pa se stoga povlače. Osobe s autizmom imaju poteškoća u izražavanju svojih osjećaja, želja, potreba, sposobnosti i problema s kojima se svakodnevno bore, a što se odražava na njihovo ponašanje koje može biti vrlo neobično.

Često se za osobe s autizmom kaže kako su u svom svijetu. Istina je ipak da autisti žive u istom svijetu kao i svi drugi, samo ga doživljavaju na drugačiji način. Ukoliko ih društvo ne prihvaća, nije čudno što su izolirani. Pristupa li im se na adekvatan način, moguće je ući u njihov svijet. Često se kaže da su neemotivni i hladni, no najčešće su preemotivni. Bliskim osobama itekako znaju pokazati emocije. Nepravedno ih se smatra agresivnima, a nisu ništa agresivniji od prosječnih ljudi. Dio osoba s ovim poremećajem ima mentalnih poteškoća, no među autistima su i osobe s izrazito visokim intelektualnim sposobnostima, koji zadivljuju svojim znanjem. /preuzeto s Internet stranice SUZAH – Savez udruga za autizam Hrvatske

Oni koji godinama rade s autistima, i onima odrasle dobi, kažu kako su izuzetno dobri radnici i odrađuju dane zadatke, čak s više predanosti. Mogu biti izuzetno dobri i učenici i radnici i zaposlenici. Sustav ih je do nedavno najčešće izolirao, međutim, djeci s autizmom je upravo boravak među vršnjacima nužan kako bi naučila socijalne vještine i kako bi se prilagodila društvu.

Osobe s poremećajem iz spektra autizma su jedna od socijalno najisključenijih grupa ljudi. Stoga je 2007. Opća skupština UN-a prihvatila rezoluciju o obilježavanju 2. travnja kao Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. Sada se već godinama podiže javna svijest o ovom poremećaju, održavaju se dobrotvorne priredbe, koncerti, igre i slično. Međutim, do danas još uvijek nema objašnjenja za tajanstveni medicinski fenomen poznat kao – autizam. U SAD-u travanj je proglašen kao „Mjesec svjesnosti o autizmu“ .

Osobe s autizmom ponekad mogu razviti talent u nekim područjima (glazbi, slikarstvu, kiparstvu, matematici, sposobnost pamćenja raznih podataka, određivanje datuma, reproduciranje riječi na nepoznatom jeziku, bez znanja značenja riječi i dr.). Njihove sposobnosti primijete se obično već u djetinjstvu, a razvojem drugih sposobnosti i znanja, često se ovi talenti izgube ili više nisu naglašeni.

28. ožujka 2018. školska psihologinja Danijela Šekuljica provela je aktivnosti s učenicima drugih razreda Matične škole Krk, radionice nazvane Različitost nas spaja. Cilj ovih radionica bio je prihvatiti učestalost autizma, prepoznati neke stvarnosti koje mogu iskusiti djeca iz spektra autizma, njihove obitelji ili školski prijatelji. Razgovarali smo i o talentu koje dijete iz spektra može imati i koliko ga je važno na vrijeme otkriti i poticati. Također, pojasnila se važnost uključivanja djece i mladih s poremećajem iz spektra autizma u sustav redovitog školovanja i u aktivnosti zajednice. Aktivnosti s djecom uključivale su: čitanje slikovnice Moj brat je autist (Jennifer Moore-Mallinos), ukrašavanje školskog panoa s porukama ohrabrenja kao i oslikavanje plavih balona uz savjete o načinu komunikacije s djetetom s teškoćama iz spektra.

Odrastati uz dijete s teškoćama može ponekad biti zahtjevno, ali većina obitelji i škola se dobro snalazi u toj izazovnoj ulozi. Djeca u čijem se školskom okruženju školuje dijete iz spektra autizma možda će naučiti rješavati specifične probleme u životu prije svojih vršnjaka, a zasigurno će rasti s više empatije, tolerancije prema različitosti, većim strpljenjem i razvijenijom emocionalnom inteligencijom. Upravo su to ključne životne vještine kojima će se oplemeniti njihovi životi.