Članovi Školskog odbora

  1. Boris Brnić – predsjednik Školskog odbora i predstavnik radnika
  2. Nikolina Ćuk –  predstavnica Učiteljskog vijeća
  3. Sandra Krmpotić-Gržančić – predstavnica Učiteljskog vijeća
  4. Iva Tabar, predstavnica Vijeća roditelja
  5. Darinka Brusić – predstavnica Osnivača
  6. Bernarda Rubeša, predstavnica Osnivača
  7. Rajko Vulin – zamjenik predsjednika Školskog odbora i predstavnik Osnivača