Stručne službe

PEDAGOGINJA: Milana Jurina, prof.

Sjedište: OŠ “Fran Krsto Frankopan” Krk, Matična škola Krk
Telefon: 051/661-920

                                                       kliknite na sliku za veći prikaz

RASPORED RADA PEDAGOGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./21.

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebe poslova stručnog suradnika pedagoga.                                                                            

Radno vrijeme neposrednog rada:

PŠ Vrh: 8,00 – 12,30
PŠ Punat: 8,30 – 13,00
PŠ Baška: 9,00 – 12,30
PŠ Vrbnik: 7,45 – 10,15
Radno vrijeme u Matičnoj školi: 7,30 – 13,30                   

preuzmite: Raspored rada pedagoga za 2020/21. (pdf format)

RASPORED RADA EDUKACIJSKOG REHABILITATORA  za školsku 2020./2021. godinu:

EDUKACIJSKI REHABILITATOR: Karla Manzoni Brozić, mag.rehab.educ.

Ponedjeljak:  PŠ Baška – 8:00 – 14:00
Utorak:  PŠ Punat – 08:00 – 14:00
Srijeda:  PŠ Vrbnik – 08:00 – 14:00
Četvrtak:  PŠ Baška – 09:00 – 15:00
Petak: PŠ Punat/MŠ Krk – PŠ Vrh – 08:00– 14:00

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebi poslova stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora.

RASPORED RADA LOGOPEDA ZA  ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

LOGOPED:  Višnja Žeks Kosić, mag. logopedije

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA : MŠ  Krk  – 8:00 – 14:00

ČETVRTAK : PŠ   Vrh  – 8:00 – 14:00

PETAK: MŠ  Krk/PŠ Vrh   (svaki drugi petak) – 8:00 – 14:00

PŠ Baška/ PŠ Vrbnik (svaki drugi petak) – 8:00 – 14:00

Do promjene rasporeda može doći zbog specifičnosti i potrebi poslova stručnog suradnika logopeda.

RASPORED RADA PSIHOLOGINJA za školsku 2020./2021. godinu:

PSIHOLOGINJA: Iva Žužić, mag.psych.

Ponedjeljak:  PŠ Punat – 8:00 – 14:00
Utorak:  PŠ Baška– 08:00 – 14:00
Srijeda:  PŠ Punat – 08:00 – 14:00
Četvrtak:  PŠ Vrbnik – 08:00 – 14:00
Petak:  PŠ Baška– 08:00– 14:00

PSIHOLOGINJA: Danijela Šekuljica, prof.

Ponedjeljak:  PŠ Punat/MŠ Krk
Utorak:  MŠ Krk
Srijeda:  PŠ Vrh
Četvrtak:  MŠ Krk /PŠ Vrbnik
Petak:  MŠ KRK/PŠ Baška

Do promjene u rasporedu može doći zbog specifičnosti poslova psihologa.

.

ažurirano: 21. rujna 2020.