InNoPlastic projekt i u Vrbniku

U organizaciji Eko Ponikve dana 27.5.2022. za vrijeme prva tri nastavna sata organizirano je čišćenje vrbničkih plaža. U akciju čišćenja uključili su se polaznici DV K. Frankopan i učenici PŠ Vrbnik od 1. do 7. razreda jer su učenici 8. razreda bili u Vukovaru.

Za sve sudionike najprije je bilo organizirano edukativno predavanje ispred eko-kontejnera u kojem su učenici saznali kako i zašto moraju razvrstavati otpad. Čišćenjem i razvrstavanjem otpada čuvamo svoju životnu sredinu, a svaki komadić planeta na taj način postaje čišći.

Učenici od 5.do 7. razreda očistili su plažu Nuluk i pokupili nekoliko vreća plastičnog otpada koje je “more donijelo” za vrijeme zime, ali i koji su nemarni sumještani ostavili na plaži.. Ova akcija čišćenja plaža nije dostatna jer je ostalo još i biološkog smeća za čije je čišćenje bilo potrebno imati dodatni alat, a svakako ga djelatnici Komunalnog poduzeća trebaju očistiti prije ljeta.

Smeće smo odnijeli u eko-kontejner i predali ga djelatnicima Eko Ponikve.

Zadovoljni da smo barem malo pridonjeli čišćenju vrbničkih plaža, nastavili smo svoj radni dan u školi.

Čistite svoje radno mjesto, selektirajte kućni otpad i čuvajte svoj životni okoliš!

učiteljica Mira Katunar

Odgovori