Učenici-novinari

Wikipedija kaže da je intervju (engl. interview; fr. entrevue) susret radi razgovora ili dogovora. Pohrvaćeni je to naziv i za novinsku vrstu u kojoj se sadržaj izražava u obliku pitanja i odgovora. Namijenjen objavljivanju u tiskovnim medijima, na radiju i televiziji, razgovor s nekom istaknutom osobom o njoj samoj ili o nekoj zanimljivoj temi, u pravo vrijeme i sa spretnim pitanjima, jedan je od najčešćih oblika novinarskog izražavanja. Uspješnost intervjua ovisi o izboru teme, osobe i pitanja. Intervju označava i oblik razgovora u kojem dvije osobe (ili više njih) sudjeluju u verbalnoj i neverbalnoj interakciji radi ostvarivanja unaprijed određenoga cilja: prikupljanja podataka o toj osobi (tzv. faktografski intervju), procjene njezinih sposobnosti, osobina i osobnih problema (psihodijagnostički intervju) te savjetovanja ili psihoterapije (psihoterapijski intervju).

Učenici sedmog razreda su se na on line nastavi hrvatskog jezika okušali u intervjuiranju pa vam donosimo nekoliko primjera. Uživajte!

Moj djed ronilac

Petar Trinajstić

Slastičar i farmer

Telovo

Odgovori