Arhiva kategorije: knjižnica

Novi online katalog knjižnice

Kako koristiti online katalog školske knjižnice?
 
Dragi korisnici školske knjižnice, ili bolje rečeno, školskih knjižnica OŠ “Fran Krsto Frankopan”!
Od rujna ove godine u funkciji je novi knjižnični program ZAKI pa je u skladu s time instaliran i novi online katalog. 
Kako bi pristupili online katalogu treba na izborniku kliknuti na KNJIŽNICA -> KATALOG KNJIŽNICE i pojavit će se skupni katalog svih pet škola koje su sustavu OŠ Fran Krsto Frankopan: MŠ Krk, PŠ Baška, PŠ Punat, PŠ Vrh i PŠ Vrbnik.
 
Kad pretražujemo u skupnom katalogu dobit ćemo kao rezultat stanje u svih pet školskih knjižnica. Dakle, vidjet ćemo gdje se sve nalazi određeni naslov koji nas zanima a rezultati pretrage će se nizati jedni ispod drugih.
Ako želimo pretražiti katalog samo jedne škole onda na početnoj stranici treba skrolati do dna i u donjem lijevom uglu kliknuti na Odabrani katalog . Kada izaberemo školu čiji knjižnični fond želimo pretraživati postupamo kao prilikom pretrage skupnog kataloga.
Ako imate pitanja ili trebate pomoć kontaktirajte školskog knjižničara.