Povijest škole

Povijesni prikaz školstva u Vrbniku

Godine 1973. sagrađena je i otvorena nova školska zgrada na Recu. Time je otvoreno novo poglavlje vrbničkog školstva koje broji više od 500 godina.

Prvi pisani spomen o učiteljima zabilježen je u mletačkoj ispravi iz 1568., u dukalu dužda Petra Lauredana. Ipak početke školstva u Vrbniku možemo tražiti puno ranije i vezati uz postojanje veoma brojnog vrbničkog kaptola koji je postojao još od 11. stoljeća. Činili su ga brojni vrbnički popovi glagoljaši koji su uz zaštitu i financijsku podršku knezova Krčkih Frankopana uz svoje svećeničke dužnosti pisali i prepisivali crkvene knjige na glagoljici i staroslavenskom jeziku, a također su držali i škole za dječake koji su se spremali za svećeničko ili redovničko zvanje ili za notarsku službu. Obrazovanje je tada bilo povlastica i još uvijek rezervirano samo za odabrane muškog spola.

Nakon Frankopanskog gubitka otoka Krka 1480. Mlečani su vladali otokom Krkom sve do 1797. i u tom razdoblju nisu branili privatne glagoljaške škole, samo je bila izdana odredba  da učitelji moraju dobiti biskupovo uvjerenje o besprijekornom vjerskom i moralnom ponašanju. Uz hrvatski jezik učenike se poučavalo i latinskom. Često su vrbničku glagoljašku školu pohađali i učenici iz drugih otočkih mjesta.

Austrijska vlast zabranila je ove škole 1819. i otvorila je 1822. njemačko-talijansku glavnu školu u Krku (Capo scuola). Unatoč prijetnjama i zabranama vrbnički popovi glagoljaši i dalje drže škole opravdavajući se nemogućnošću siromašne djece da dođu u Krk u školu.

Zalaganjem vrbničkog župnika Nikole Pavana i kanonika Bartola Bozanića koji će kasnije postati vrhovni školski nadzornik, a potom i krčki biskup, otvorena je u Vrbniku 1835./36. tzv. muška početna trivijalna škola koja 1840./41. postaje javna (državna) početna škola. Za tu svrhu vrbnička je općinska vlast adaptirala nekadašnji Frankopanski Knežev dvor na Placi s nadogradnjom još dva kata.

Revolucionarne 1848. godine u Vrbniku će napokon biti otvorena i početna osnovna škola za žensku mladež te će i djevojčice dobiti priliku za obrazovanje. Vrbnik je tijekom svoje povijesti dao mnoge znamenite muževe, svećenike, biskupe, notare i odvjetnike, a od 19. st. među prvim obrazovanim ženama pojavljuju se meštrice. Jedna od njih, Jelisava Zahija postat će čak i ravnateljica škole u Kastvu  što je u vrijeme borbe za emancipaciju žena bila velika stvar.

Osnovnu školu pohađala su djeca od 6 do 12 godina, a tzv. opetovnicu koja se odvijala vikendom mogla su pohađati djeca do 15. godine. Nastavni jezik od 1835. do 1844. bio je talijanski, a onda je uveden hrvatski jezik. Djevojčice su poučavane samo na hrvatskom jeziku. Ukupni broj školske djece kretao se oko 100. Školska godina trajala je 10 mjeseci, a počinjala je nakon trgadbi. Škola je imala i školski vrt na prostoru današnje ambulante i zgrade u kojoj je pošta. U njemu su učitelji poučavali djecu praktičnim vještinama za obrađivanje zemljišta, vinograda i voćnjaka. Djevojčice su obavezno imale i ručni rad. Na kraju prvog i drugog polugodišta polagali su se ispiti. Školstvo je do 1869. bilo pod crkvenom upravom, a onda je stavljeno pod državnu.

Početkom 20. st. spajaju se muška i ženska odjeljenja u mješovitu školu. Školski programi će se mijenjati tijekom godina s političkim promjenama od Austro-Ugarske Monarhije preko Kraljevine Jugoslavije, dvije talijanske, potom njemačke okupacije sve do stvaranja Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Škola je u početku bila četverogodišnja pa sedmogodišnja potom osmogodišnja.

Školske godine 1968./69. ukidaju se osmogodišnje škole u Garici i Risiki, a učenici iz tih škola počinju pohađati vrbničku školu. Školska zgrada na Placi postala je premala, tehnički uvjeti bili su loši, nije bilo adekvatne zbornice niti bilo kakvih pomoćnih prostorija. Traže se rješenja. Za početak bila je to organizacija nastave u dvije smjene. Viši razredi pohađali su školu prijepodne, a niži razredi popodne. Škola Vrbnik postaje uz Bašku i Staru Bašku područna škola puntarske škole. Ravnatelj je bio Miroslav Krstulja. U vrbničkoj školi voditelj je bio Petar Morožin. Počinje se intenzivno planirati gradnja nove školske zgrade. Učiteljski kolektiv 1971./72. koji će svjedočiti prelasku iz stare u novu školsku zgradu činili su: Dragica Jurčević, Barbara Lončarić, Hildegarde Morožin, Marija Dujmović, Bruno Dujmović, Dubravko Božić, Franjo Braut, Anton Stašić, Petar Morožin koji postaje ravnatelj u Puntu i Marko Anić koji postaje voditelj škole Vrbnik. Rad u novoj školi nisu dočekali: Bosiljka Toić zbog odlaska u mirovinu, a Željko Horvatić i Petar Sindičić zbog promjene radnog mjesta.

Kamen temeljac za novu školu na Recu postavljen je 25. svibnja 1972. uz veliku svečanost koju je uz školski kolektiv predvodio općinski načelnik Anton Hriljac. U priredbi su sudjelovali i učenici iz Krka, Punta i Malinske.

Školska godina 1973./74. obilježena je prelaskom rada u novu školsku zgradu 9. rujna 1973. Program otvorenja bio je podijeljen u dva dijela. Ujutro je školu otvorio Anton Hriljac s Marijom Valković Kosmicom predsjednicom Mjesne zajednice Vrbnik u prisutnosti brojnih mještana i uzvanika. Nastupio je zbor te Recitatorska grupa. Cijeli dan škola je bila otvorena za razgled. Navečer su nastupili članovi mlađe i starije folklorne grupe. Predloženo je da se školi da ime po Vinku Valkoviću-Poletu, članu antifašističkog pokreta kojeg su okupatori streljali 1944.

Školske godine 1975./76. učenici viših razreda iz Dobrinja školovanje nastavljaju u Vrbniku jer je školska zgrada u Dobrinju bila trošna i nije bila više pogodna za održavanje nastave, a  u Vrbniku se nalazila nova velika školska zgrada. Učenici od 1. do 4. razreda tada nastavljaju pohađati školu u Zadružnom domu u Dobrinju dok se ne obnovi stara školska zgrada. Formirana je jedinstvena osnovna škola na otoku Krku sa središtem u Krku pod imenom „17. travanj“. Nazivom se obilježio datum oslobađanja otoka Krka od okupatora u Drugom svjetskom ratu. Ravnatelj škole postao je Cvetko Štefanić, voditelj PŠ Vrbnik Petar Morožin. Ravnatelji će biti i Anton Polonijo, Dragan Cindrić, Anton Stašić, a od 2000. do danas Serđo Samblić.

S demokratskim promjenama i nastankom suverene i neovisne Republike Hrvatske puno će se toga promijeniti. Školske godine 1990./91. OŠ “17. travanj” Krk mijenja naziv u OŠ “Fran Krsto Frankopan” Krk, a Radna jedinica Krk ostaje i dalje Matična škola svim ostalim školama na otoku Krku. U godinama Domovinskog rata školu će pohađati mnogobrojni prognanici i izbjeglice. Mijenjat će se školski programi i udžbenici, provodit će se različite reforme školstva. Doći će i do razdvajanja škola. OŠ Omišalj s PŠ Dobrinj izdvaja se  2015., a 2016. OŠ Malinska Dubašnica. OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk uz Matičnu školu Krk sadrži i područne škole u Vrhu, Puntu, Baški i Vrbniku.

Školske godine 1993./94. vrbnička školska zgrada se nadograđuje te nastaju dvije nove učionice kao i prostor za knjižnicu i čitaonicu, a reorganizacijom prostora dobiva se i prostorija za računala i Informatiku. Nova školska zgrada u Sv. Vidu Dobrinjskom otvorena je školske godine 2006./07. PŠ Dobrinj postaje osmogodišnja škola 2008./09, a učenici Dobrinjštine te školske godine prestaju pohađati školu u Vrbniku. Školu u Vrbniku od tada pohađaju djeca iz Vrbnika, Risike i Garice.

Treće tisućljeće donijelo je informatizaciju i digitalizaciju, a pandemijske godine i nove pristupe poučavanja kroz nastavu na daljinu ili tzv. online školu. Bit će to novi izazovi za učitelje, učenike, ali i roditelje.

Dina Valković, učiteljica povijesti

Izvori:

Spomenica osnovne škole u Vrbniku

Mihovil Bolonić: „Vrbnik nad morem“, Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka, svezak 9, posebno izdanje 3, Krk, 1981.

Anton Bozanić: „Vrbnik povijesne mijene i drevna župa“, Općina Vrbnik, Župa Vrbnik,  Vrbnik, 2011.

Mihovil Bolonić i Ivan Žic Rokov; „Otok Krk kroz vjekove“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002.

„Povijest osnovne škole u gradu Krku“, Adamić Rijeka, 2005.

Sjećanja Marka Anića, Marije Valković, Marije Božić, Serđa Samblića.

Ravnatelji, stručna služba i ostali djelatnici škole od otvorenja nove šk. zgrade

Dana 22. studenoga 1975. godine proveden je referendum o pripojenju svih škola otoka Krka OŠ „17. travanj“ u Krku. Tako će se Krku pripojiti i osmogodišnja škola u Vrbniku s područnom školom u Dobrinju, koje tada broje 216 učenika. Školom će rukovoditi direktor Cvetko Štefanić, a pedagog je Marija Martinašević. Od 1. rujna 1982. godine direktor postaje Anton Polonijo, a škola je dobila i pedagoginju i defektologiju Miru Stublia. Od 2. rujna 1985. godine kao pedagog počinje raditi Đuro Ćupurdija. Od 1. rujna 1986. godine imenovan je za direktora OŠ „17.travnja“ Krk nastavnik biologije i kemije Dragan Cindrić. Pedagog Đuro Ćupurdija 1988. godine odlazi u Rijeku, dolazi defektologinja Meri Sučić, a 4. siječnja 1989. godine dolazi u školu i nova pedagoginja, Milana Jurina. U školskoj godini 1990./1991. imenovan je novi ravnatelj Anton Stašić, a u školskoj godini 1999./2000. novi ravnatelj postaje Serđo Samblić koji školu vodi do danas. U 2004. zaposlena je i pedagoginja Nedjeljka Turčić, a nakon toga škola dobiva i kadar psihologa, kronološkim redom: Danijela Šekuljica, Duška Car Drljača, Bojana Ćoso i Iva Žužić. Stručnjaci edukacijsko – rehabilitacijskog profila zastupljeni su kronološki kako slijedi: Andjela Kovačić, Ana Nikolić, Mladenka Keko, Višnja Žeks Kosić, Karla Kosić i edukacijski rehabilitator Karla Manzoni Brozić. Uprava škole vodi se u Krku.

Tajništvo vode kronološkim redom: Anton Udina, Marija Valković, Petra Kraljić, Daniela Šegota i Dolores Pujas Majurec. U računovodstvu rade: Zdenka Tomašić, Margarita Jeličić, Damir Šamanić, Nada Soldatić,  Jelisava Bistričić, Željka Grgić, Danijela Pavačić, Barbara Jakovac Povrlišak, Gabrijela Capić Sindičić.

I na kraju, ponešto o tehničkom osoblju pedeset godina postojanja škole „na Recu“. Kuharice i kuhari: Ljubica Sudac, Marija Toljanić, Nikola Felker, Franjo Toljanić i Sanja Batinić. Spremačice: Dore Fugošić, Nedjeljka Marević, Antona Vitezić, Marija Volarić, Milica Antić, Marija Zahija, Marija Toljanić, Vera Hodanić, Marinka Justić, Dinka Pavan, Danica Radičević, Mihalić Ivanka i Ankica Toljanić. Domari: Josip Lukarić,  Željko Lukarić, Ivan Parčić i Marko Došen.

Iva Dujmović, učiteljica povijesti

 

Popis učitelja u PŠ Vrbnik od otvorenja nove šk. zgrade

Glavni kriterij za unos u popis djelatnika bio je rad u PŠ Vrbnik u trajanju od jedne školske godine. Istraživanje je provodila učiteljica povijesti Iva Dujmović.

Anić, Marko Razredna nastava 1973. – 1976.
Avgustini, Patricija Razredna nastava 2019. – 2020.
Bajčić, Marina Hrvatski jezik 2002. – 2003.
Barač, Karica Glazbena kultura 1992. – 1994.
Braut, Franjo Povijest, Geografija 1973. – 2013.
Brozović, Erika Matematike, Fizika 1983. – 1986.
Brusić, Ivan Vjeronauk 1991. – 1993.
Božić, Dubravko Razredna nastava 1973. – 2005.
Božić, Tomislav Razredna nastava 2005. – danas
Brusić, Maria Elena Engleski jezik 2017. – danas
Butković, Martina Njemački jezik 2011. – 2012.
Cindrić, Dragan Kemija 1996. – 1997.
Cindrić, Elena Razredna nastava 2006. – 2007.
Čižmešija, Dragutin Biologija, Kemija, Priroda 1988. – 2000.
Čuljat, Krunoslav Vjeronauk 2009. – 2011.
Ćuk, Nikolina Geografija 2013. – danas
Dujmović,  Alma Likovna kultura 1986. – 1996.
Dujmović, Bruno Matematika, Fizika 1973. – 1983.
Dujmović, Dubravka Razredna nastava 1987. – 1988.
Dujmović, Iva Povijest 2013. – danas
Dujmović, Marija Hrvatski jezik 1973 – 1988.
Dekanić, Tamara Razredna nastava 1990 – 1991.
Džeko, Dragan Fizika, Tehnička kultura 1990. – 2023.
Džeko, Milena Engleski jezik 1991. –  2017.
Feretić Marta Njemački jezik 2012. – 2013.
Franin, Morena Razredna nastava 2011. – 2012.
Franolić, Jadranka Biologija, Kemija, Priroda 1987. – 1988.
Franolić Jasna Razredna nastava 2014. – danas
Frgačić Marija Razredna  nastava 1981. – 2004.
Galović, Loreta Razredna  nastava 1988. – 1992.
Gršković, Meri Engleski jezik, Hrvatski jezik 1988. –1991.
Jagić – Aljić, Ana Glazbena kultura 1996. – 2020.
Jurčević, Dragica Razredna  nastava 1973. – 1974
Jurjević, Martina Vjeronauk 2007. – danas
Jurković, Sandra Engleski jezik 2006. – 2008.
Karamarko, Željka Razredna nastava 2014. – 2018.
Katunar, Mira Hrvatski jezik 1988. – 2023.
Katunar, Ksenija Razredna nastava   2020. – danas
Kličko, Ivica Njemački jezik 1990. – 1994.
Komlenac, Željka Glazbena kultura 2020. – danas
Kosić, Josip Vjeronauk 1991. – 2001.
Kostelac /Prendivoj, Stela Kemija 1997. – 2000.
Koščić, Kristina Razredna nastava 2008. – danas
Kraljić, Marija Razredna nastava 1992. – 2013.
Krstinić Nikić, Sara Razredna nastava 2012. – 2014.
Kirinčić, Marina Informatika 2010. – 2011.
Lukanović Ruža Vjeronauk 2007. – 2009.
Ljubanović, Nedjeljka Glazbena kultura 1983. – 1985.
Maglić, Marija Njemački jezik 2003. – danas
Mandić, Inge Likovna kultura 1996. – danas
Maraž, Katarina Tjelesna i zdravstvena kultura 2014. – danas
Martinašević, Marija Tjelesna i zdravstvena kultura 1975. – 1976.
Martinčić  Hržić, Antonia knjižničarka 2015. – 2016.
Matanić, Ana Matematika, Informatika 2020. – danas

 

Matanić, Ljubica Matematika, Fizika 1987. – 2020.
Merc, Borislav Glazbena kultura 1994. – 1996.
Mihaljević, Ivana Engleski jezik 2008. – 2010.
Miler, Nina Razredna nastava 2014. – 2016.
Morožin, Hildegarde Njemački jezik 1973. – 1989.
Morožin, Petar Glazbena kultura 1973 – 1983.
Muždeka Mesaroš, Ibojka Fizika, Tehnička kultura 2023. – danas
Nikolić, Martina Razredna nastava 2002. – 2003.
Orlić, Margareta Engleski jezik 2015. – 2021.
Pavan, Pavao Razredna nastava 2020. – danas
Pavešić, Dijana Razredna nastava 2017. – 2018.
Pavlović, Ksenija Tjelesna i zdravstvena kultura 2019. – 2020.
Perhat, Dunja Njemački jezik 2008. – 2010.

2011. – 2014.

Petrinović, Slava

 

Vjeronauk 2003. – 2009.

2011. – danas

Petrović, Elvira Njemački jezik 1994. – 1995.
Polonijo, Anton Biologija, Kemija, Zemljopis 1991. – 1994.
Polonijo, Maja Hrvatski jezik 2005. – 2007.
Polonijo, Sonja Razredna nastava 1991. – 1995.
Rade, Dragica Informatika 1999. – 2004.
Rudež, Zrinka Glazbena kultura 1993. – 1994.
Slavuj, Vesna Likovna kultura 1994. –1995.
Spichiarich, Iva

 

Razredna nastava

 

2007. – 2010.

2011. – 2012.

Sparožić, Mirela Hrvatski jezik 2023.– danas
Stašić, Anton Biologija, Kemija,  Priroda 1973. – 2014.
Stašić, Dinka Vjeronauk, Hrvatski jezik 1991. – 1996.
Šimunić, Vlado Priroda, Biologija 1993 – 1994.
Stolfa, Ivana Razredna nastava 2005. – danas
Škoro, Zdravka

 

Njemački jezik 2001. – 2003.

2009. – 2010.

Šarinić, Lucija Biologija, Kemija, Priroda 2014. – danas
Špoljar Lončarić, Barbara Razredna nastava 1973. – 1991.
Topić Matković, Klaudija Informatika 2005. – danas
Turčić, Ivan Vjeronauk 1993. – 2008.
Urh, Goran Njemački jezik 2000. – 2001.
Valković, Dina

 

Hrvatski jezik, Povijest 2007. – 2008.

2013. – danas

Veljak Valter Glazbena kultura 1987. –1991.
Vesenjak, Vitomir Tjelesna i zdravstvena kultura 1993. – 1994.
Volarić, Kristina (LK, produženi boravak) 2007. – 2009.
Volarić, Silvia Razredna nastava 2022. – danas
Vučetić, Mane Tjelesna i zdravstvena kultura 1975. – 1987.

1992. – 1993.

Zdrilić, Ivanka Hrvatski jezik 2001. – 2002.
Zovkić, Mara Vjeronauk 2001. – 2003.
Žarković, Žarko Informatika 2003. – 2004.
Žgaljić Magašić, Irena knjižničarka 2003. – danas
Žic Bužonja, Katarina Engleski jezik 2011. – 2015.
Žic, Željko Tjelesna i zdravstvena kultura 1995. – 2014.
Žužić, Milica

 

Hrvatski jezik, Njemački jezik 1999. – 2001.

2002. – 2003.

U obljetničkoj 2023. godini djelatnici OŠ „Fran Krsto Frankopan“ PŠ Vrbnik bili su: Silvija Volarić (1. razred), Pavao Pavan (2. razred), Ivana Stolfa (3. razred), Tomislav Božić (4. razred  i voditelj škole), Mira Katunar (Hrvatski jezik), Inge Mandić (Likovna kultura), Željka Komlenac (Glazbena kultura), Maria Elena Brusić (Engleski jezik), Ana Matanić (Matematika), Lucija Šarinić (Priroda, Biologija, Kemija), Iva Dujmović (Povijest), Dina Valković (Povijest), Nikolina Ćuk (Geografija), Ibojka Muždeka Mesaroš (Fizika, Tehnička kultura,), Katarina Maraž (Tjelesna i zdravstvena kultura), Klaudija Topić Matković (Informatika), Slavica Petrinović (Vjeronauk), Martina Jurjević (Vjeronauk), Marija Maglić (Njemački jezik), Irena Žgaljić Magašić (školska knjižničarka), Iva Žužić (psihologinja), Ivanka Mihalić (spremačica), Ankica Toljanić (spremačica), Sanja Batinić (kuharica), Marko Došen (domar).

 

Odgovori