Obavijest o upisu učenika u program produženog boravka

Sukladno Odluci o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim
školama kojima je Primorsko – goranska županija osnivač, Školski odbor donio je odluku o
novom načinu upisa učenika od 1. do 4. razreda u program produženog boravka OŠ „Fran
Krsto Frankopan“ Krk za školsku godinu 2024./2025.

Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici:
1. upisani u Matičnu školu / Područnu školu u kojoj traže produženi boravak
2. zaposlenih roditelja s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave koja
sufinancira program produženog boravka,
3. prvog, drugog i trećeg razreda,
4. samohranog zaposlenog roditelja,
5. zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,
6. smješten u udomiteljskoj obitelji,
7. čiji brat ili sestra već pohađa produženi boravak u školi.
8. Ukoliko veći broj učenika ispunjava kriterije iz prethodnih stavaka prednost imaju
učenici iz obitelji s više djece koja se redovito školuju.

Roditelj je kod prijavljivanja učenika u program produženog boravka obvezan dostaviti
sljedeću dokumentaciju:
 -obrazac za prijavu koji se nalazi na kraju teksta
- potvrdu o prebivalištu učenika (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne
iskaznice učenika
 -Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja (ne starije od
mjesec dana)
 -za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od
mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja
ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena
alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i
uzdržava dijete
 -za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 -za dijete iz obitelji s više djece koja se redovno školuju – rodne listove ili izvatke iz
matice rođenih ostale malodobne djece

Potrebnu dokumentaciju roditelji mogu poslati elektronskim putem (e-mailom) na
adresu
MŠ KRK: produzeni-boravak@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
PŠ BAŠKA: produzeni-boravak-baska@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
PŠ PUNAT: produzeni-boravak-punat@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
PŠ VRBNIK: produzeni-boravak-vrbnik@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
PŠ VRH: produzeni-boravak-vrh@os-fkfrankopan-krk.skole.hr
do 03.07.2024. godine.

Roditelji mogu osobno donijeti potrebnu dokumentaciju u školu učiteljici produženog
boravka u razdoblju

-24.,26.,28. 06. te 2.07. 2024. ujutro od 8.00 do 12.00 , a 25., 27.06 te 01. i
03.07.2024. poslijepodne od 16.00 do 18.00 sati.
– upisi za Matičnu školu Krk će se održati u učionici 3. a razreda

Rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole.
Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno s Općom uredbom o zaštiti
podataka i Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka.

OBRAZAC-PRIJAVE-ZA-UPIS-UCENIKA-U-PROGRAM-PRODUZENOG-BORAVKA 2024-2025 (1)