Članovi Školskog odbora

  1. Meri Gršković, prof. – predsjednica Školskog odbora i predstavnica radnika
  2. Boris Bolšec, prof. – predstavnik Učiteljskog vijeća
  3. Sandra Krmpotić – Gržančić – predstavnica Učiteljskog vijeća
  4. Igor Pranjić – predstavnik Vijeća roditelja
  5. Darinka Brusić – predstavnica osnivača
  6. Rajko Vulin – predstavnik osnivača
  7. Katharina Žic – predstavnica osnivača