Javni poziv

 

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, na našim web stranicama objavljujemo  pozive za organizaciju izvanučioničkih nastava planiranih školskim kurikulumom.

Ponuditelji su obvezni dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude. Rezultati odabira ponude biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole.

AKTIVNI POZIVI – nema

ARHIVA:

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE U DALMACIJU jesen 2022.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE U DALMACIJU proljeće 2022.

VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA (AUSTRIJA):

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE U DALMACIJU i DUBROVNIK

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE 4. R. U ZAGREB I HRV. ZAGORJE

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE U SREDIŠNJU DALMACIJU

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE 4. RAZREDA

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE U SREDIŠNJU DALMACIJU

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE TERENSKE NASTAVE

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE 8. RAZREDA

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU TERENSKE NASTAVE 4. RAZREDA

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE 8. RAZREDA

Terenska nastava 4.razred

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Terenska nastava učenika 5, 6, 7, i 8.razreda

Javni poziv za terensku nastavu od 5,6,7 i 8.razreda

Obrazac

 ODLUKA o odabiru  najpovoljnije  ponude

Why? Because your essay cheapest writing services will talk more to the student than any kind of essay.